Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Geologii

2 października w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w auli 1012 przy ul. Żwirki i Wigury 93 odbyła się uroczysta inauguracja na Wydziale Geologii- naszego Wydziału Współtworzącego.

Podczas uroczystości wystąpili Dziekan Wydziału Geologii UW dr hab. Ewy Falkowskiej, prof. UW, Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Ewy Krogulec oraz Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Geologii UW.

Wykład inauguracyjny pt.: “Denudacja chemiczna, czyli o badaniach nad rozpuszczaniem skał “ wygłosiła dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia

W uroczystości wzięły również udział Dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska, Dyrektor ds. Kształcenia- Aleksander Jakubowski i Kierownik studiów MSOŚ- dr Alicja Bobrowska.

zdjęcia Wydział Geologii

Zaproszenie – szkolenie z praw i obowiązków studenta i studentki – MSOŚ

Rada Samorządu Studentów UCBS zaprasza na dzisiejsze spotkanie i szkolenie z praw i obowiązków studenta – do sali B2.38 na Wydziale Fizyki. Poniżej list od Rady:

Szanowni Studenci, Studentki oraz osoby Studenckie Pierwszego Roku,

Cieszymy się i gratulujemy Wam rozpoczęcia swojej przygody jaką są studia na Uniwersytecie Warszawskim! Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze dni na studiach mogą być pełne niepewności i pytań, dlatego też chcielibyśmy Was serdecznie przywitać i przeprowadzić szkolenie z praw i obowiązków studenta, które odbędzie się we wtorek 3 października 2023 w sali B2.38 na Wydziale Fizyki:

– o godzinie 15:00 dla studentów I roku studiów MSOŚ I stopnia (licencjackich)
– o godzinie 17:10 dla studentów II roku studiów MSOŚ II stopnia (magisterskich).

W przypadku problemu z odnalezieniem sali prosimy o kontakt: 731-444-505 (Mirek)
Spotkanie z Radą Samorządu Studentów to doskonała okazja, abyście poznali naszą uczelnię nieco lepiej i dowiedzieli się, jak najlepiej wykorzystać ten wyjątkowy okres w Waszym życiu. Będziemy mieli okazję omówić wiele istotnych kwestii, które pomogą Wam poczuć się pewniej na studiach i w życiu studenckim.

Będzie to również doskonała okazja, abyście poznali innych studentów pierwszego roku i nawiązali pierwsze kontakty. Liczymy na Waszą obecność i aktywny udział w tym ważnym wydarzeniu. Z niecierpliwością czekamy na Wasze przybycie na jutrzejsze spotkanie!

Do zobaczenia!
Wasza Rada Samorządu Studentów
Daria, Alicja, Teresa, Kasia, Mirek

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Biologii

29.09 w Auli Wydziału Biologii, w gmachu Wydziału przy ul. Ilji Miecznikowa 1. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Biologii- naszym Wydziale Współtworzącym.

Przemówienie wygłosił dziekan prof. Krzysztof Spalik, prodziekan do spraw studenckich dr hab. Magdalena Markowska, a także przedstawiciele samorządu studenckiego. Wykład inauguracyjny pod tytułem: „Jak uratować świat, czyli parę słów o myśleniu systemowym” wygłosiła dr Monika Mętrak. W uroczystości wziął udział Dyrektor ds.  Kształcenia UCBS- dr Aleksander Jakubowski.

zdjęcia: Wydział Biologii

 

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Chemii

29 września w auli AB Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych UW odbyła się inauguracja roku Wydziału Chemii- naszego Wydziału Współtworzącego. 

Wykład inauguracyjny pt. „Prawa natury po drugiej stronie lustra” wygłosił prof. Piotr Garbacz

zdjęcia: Wydział Chemii

Dzień adaptacyjny MSOŚ- materiały

Za nami dzień adaptacyjny I i II stopnia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska!

27 września spotkaliśmy się ze studentami MSOŚ, aby podczas spotkania mogli dowiedzieć się więcej o programie studiów, zapoznać się z zasadami studiowania oraz charakterystyką jednostki.

Spotkania poprowadzili kierownik studiów MSOŚ- dr Alicja Bobrowska oraz Dyrektor ds. kształcenia dr Aleksander Jakubowski. Wystąpiły również przedstawicielki sekretariatów studenckich I i II stopnia MSOŚ- inż. Katarzyna Sołdaczuk i mgr. Anita Piłatowicz.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i życzymy powodzenia!

Poniżej znajdują się prezentacje:

MSOŚ I

MSOŚ II

 

 

Adaptation Day for students of the Sustainable Development

An Adaptation Day for students of the Sustainable Development is behind us!

On September 29, we met with newly admitted students so they could learn more about the Sustainable Development Studies.

The meeting was led by Head of Sustainable Development studies Anna Batorczak, PhD, Agnieszka Kałmykow-Piwińska, PhD, Eng. Guardian of the year from the Geology Department and Katarzyna Sołdaczuk, Eng. from the Secretariat for Student Affairs.

At the meeting, students had the opportunity to learn more about the study program, familiarize themselves with the rules of study and the characteristics of the unit.

We thank all participants for coming and wish them good luck!

Presentation

 

Konferencja: „Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego”

28-29.09 2023 w budynku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego„.

Na konferencji wystąpiła dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska, która zaprezentowała temat: „Postrzeganie realizacji celów rozwoju zrównoważonego przez studentów”,

a także dr hab. prof. UW Jerzy Śleszyński z Wydziału Nauk Ekonomicznych, który wygłosił prelekcję: „Krytyczna analiza teorematu Ronalda Coase’a”.

Celem konferencji jest dyskusja teoretyków i praktyków zajmujących się rozwojem zrównoważonym, prezentacja badań i działań podejmowanych przez członkinie i członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się tą tematyką.

W czasie obrad poszukiwane będą przede wszystkim odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie wyzwania dla rozwoju zrównoważonego wynikają z bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej?
  • Jakie bariery można zdiagnozować w realizacji celów rozwoju zrównoważonego?
  • Jak grupy interesariuszy (w tym szczególnie samorządy, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe) praktycznie wdrażają założenia rozwoju zrównoważonego?
  • Jakie wyzwania rozwojowe, uwzględniające zasady rozwoju zrównoważonego, stoją przed Polską, Europą, światem?

zdjęcia: Mariola Zalewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Master’s Degree Programme in Global Environment and Development (MERGED) – Webinar 2.10.2023

On 02.10.2023 at 4 p.m. we invite you to a presentation of the Master’s Degree Programme of the Faculty of Agricultural and Food Sciences – Erasmus Mundus Joint Master.

The event will be held in the form of a Webinar.

During the event, Prof. Carsten Smith-Hall, University of Copenaghen will present the MERGED course followed by an introduction to each track:

  • The track on „Sustainable Environmental Development,” Prof. Mariola Zalewska, University of Warsaw
  • The track on „Agricultural Development,” Prof. Carlo Pozzi, University of Milano

You will also get answers to all your questions.

The event will be held in English.

To participate, register on the website: cosp.orientamento.unimi.it and sign in for the event.

More informations about MERGED at: https://merged.info/

 

Inauguracja roku akademickiego na WPiA UW

28 września 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024, którą otworzył Dziekan WPiA UW, prof. dr hab. Tomasz Giaro.- Wydział Prawa i Administracji jest jednym z naszych Wydziałów Współtworzących.

Nowoprzyjęci studenci mieli możliwość wysłuchać przemówienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dra hab. Alojzego Z. Nowaka.

Podczas ceremonii odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Następnie Wykład Inauguracyjny pt. „Konstytucyjne gwarancje ochrony wartości polskiego pieniądza” wygłosił dr hab. Przemysław Litwiniuk, prof. SGGW

zdjęcia WPiA UW

 

 

Inauguracja roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych

25 września br. w Auli im. Mickiewicza, Auditorium Maximum odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych- jednym z naszych Wydziałów Współtworzących.

Uczestników Inauguracji przywitała Dziekan Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. życząc sukcesów i zapewniając o wsparciu Wydziału i Uniwersytetu.

W inauguracji wziął udział  JM Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak oraz Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych UW prof. dr hab. Sambor Grucza.

W nowym roku akademickim zgromadzonych powitała także Prodziekan ds. studenckich WNE UW dr Dominika Gadowska-dos Santos. Symbolicznymi indeksami zostali wyróżnieni studenci, którzy z najlepszymi wynikami zakwalifikowali się na studia I i II stopnia.

Wykład Inauguracyjny przedstawił dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii WNE UW) – Dyrektor Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Zdjęcia: WNE