Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt w sprawie nowych studiów

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrektora ds. kształcenia UCBS, dr Aleksandra Jakubowskiego, z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt m.st. Warszawy.

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu koncepcji i programu studiów na powstającym kierunku „Ochrona Zwierząt”, który planowo zostanie uruchomiony na Uniwersytecie Warszawskim od roku akademickiego 2024/2025. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili zamierzenie uruchomienia nowego kierunku studiów. Jednocześnie zwrócili uwagę na potrzebę uwzględnienia w programie zagadnień siedliskowych oraz intensywną naukę regulacji prawa karnego, chroniących zwierzęta.

Posted in Aktualności.