Niezbędnik studenta I roku

Niezbędnik studenta

Przewodnik dla nowych studentów

Serdecznie witamy nowych studentów !

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

  • Więcej informacji wkrótce
Godziny adaptacyjne

Program godzin adaptacyjnych:

  • Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta
  • Spotkanie z Samorządem Studentów i Kołem Naukowym.
  • Wręczenie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz podpisanie umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych.

UWAGA!  Warunkiem otrzymania legitymacji jest wcześniejsze uzupełnienie brakujących dokumentów rekrutacyjnych, w tym zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania.

Wyjazd integracyjny

więcej informacji wkrótce

Szkolenie biblioteczne

należy odbyć on-line poprzez stronę: https://kampus.come.uw.edu.pl/
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich (pok. nr 2009).

Uniwersytecki e-mail dla studentów

Zgodnie z Regulaminem studiów na UW posiadanie i używanie konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl jest obowiązkowe dla wszystkich studentów UW.

Konto pocztowe można założyć, dopiero po immatrykulacji, gdy dane studenta pojawią się w systemie USOS. Procedura założenia konta trwa kilka minut i jest bardzo łatwa – student musi jedynie pamiętać swoje hasło z systemu IRK oraz znać swój PESEL.

Przy wysyłaniu listów elektronicznych do jakiejkolwiek osoby lub instytucji na UW należy korzystać z uczelnianego konta e-mail. Na mail wysłany z konta takiego jak @darmowapoczta.pl albo @buziaczek.pl możesz nigdy nie otrzymać odpowiedzi.

Załóż konto

USOS, USOSweb i USOSul

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system który będzie Wam towarzyszył do końca studiów. Poprzez niego rejestrujesz się na zajęcia, składasz podania, szukasz informacji o przedmiotach i wykładowcach. Należy uważnie zapoznać się z informacjami na jego temat.

JESTEŚ STUDENTEM I ROKU I NIE MASZ JESZCZE DOSTĘPU do USOS:

Wielu nowoprzyjętych studentów I roku jest zaniepokojonych faktem, że nie mogą zalogować się do USOSweba z wykorzystaniem hasła z IRK. Jednak nie należy się tym przejmować. Pracownicy administracyjni mają bardzo dużo pracy przy wpisywaniu nowych studentów do USOS-a. Proces ten ciągnie się przez całe wakacje. Tak więc jeżeli Twoi koledzy mają już dostęp do USOSweba, a Ty nie, oznaczać to może, że ich dane zostały już wprowadzone przez pracownika sekretariatu ds. studenckich, a Twoje jeszcze nie (bo np. kolega ma nazwisko na B, Ty na T, a załatwiani jesteście w kolejności alfabetycznej). Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Niepokojąca może być dopiero sytuacja, jeśli nie będziesz mógł zalogować się do uczelnianych serwisów w październiku (gdy zacznie się już nowy rok akademicki) albo gdy nadszedł dzień, w którym według informacji ogłoszonych w naszej jednostce wszyscy jego nowi studenci powinni mieć już dostęp do uczelnianych serwisów. W takim przypadku będziesz musiał zgłosić sprawę w sekretariacie ds. studenckich.

Kalendarz akademicki

Corocznie ustalana jest organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim czyli tzw. Kalendarz akademicki. Można w nim znaleźć terminy sesji oraz dni wolne od zajęć.

Zasady studiowania

Warto zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami studiowania oraz Regulaminem studiów na UW.  Znajdziecie tam ważne informacje m. in. na temat waszych praw i obowiązków, zasad załatwiania spraw studenckich czy zasad zaliczania kolejnych etapów studiów.

Program studiów

Podczas studiów musisz na każdym roku zrealizować zajęcia, które znajdziesz w planie studiów. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów (opis przedmiotu, wykładowca, wymagania, literatura, forma zaliczenia, itp.) znajdziesz w USOSwebie w Katalogu przedmiotów. W planie studiów pojawia się pojęcie” ECTS”, które zostało wyjaśnione tutaj.

W 1 semestrze obowiązuje studentów zaliczenie dwóch szkoleń w systemie internetowym: Podstawy ochrony własności intelektualnej oraz Szkolenie BHP. Terminy szkoleń będą podawane w aktualnościach po rozpoczęciu semestru.

W 2 semestrze obowiązuje zaliczenie jednego tematycznego bloku do wyboru.

Do końca 5 semestru studiów należy zaliczyć 90h zajęć z wychowania fizycznego.
Studenci I roku mogą (ale nie muszą) już od 1 semestru studiów zapisać się na te zajęcia.

Do końca 6 semestru studiów należy zaliczyć 120h zajęć z wybranego języka obcego (Lektorat), a następnie zdać Egzamin z języka obcego. Studenci I roku mogą (ale nie muszą) już od pierwszego semestru studiów zapisać się na Lektoraty

Plan zajęć

Plan zajęć pojawia się w połowie września na tej stronie.

Rejestracja na zajęcia

Studenci mają obowiązek samodzielnego rejestrowania się na wszystkie zajęcia poprzez odpowiednie moduły USOS. Szczegóły w dziale Rejestracja na zajęcia

Ubezpieczenie zdrowotne

Wielu studentów (nawet ze starszych roczników) uważa, że posiadanie statutu studenta jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym, z prawem do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. TAKIE ROZUMOWANIE JEST BŁĘDEM!!!
Uczelnia nie ubezpiecza studentów!!!  Szczegółowe informacje tutaj.

Pomoc socjalna

Studenci, którzy mieszkają daleko od Warszawy mogą skorzystać z oferty Akademików UW.

Osoby z niskimi dochodami w rodzinie mogą otrzymywać stypendium socjalne a osoby niepełnosprawne stypendium specjalne. Ponadto każdy w przypadku zdarzeń losowych może otrzymać zapomogę. Szczegółowe informacje o stypendiach socjalnych

Przewodnik może ulec zmianie