Bloki do wyboru dla I roku

Na studiach I stopnia na I roku w semestrze letnim obowiązuje zaliczenie jednego tematycznego bloku do wyboru.

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 blok zajęć do wyboru obejmuje przedmioty min. za 10 ECTS

  • Blok biologiczny dodatkowo przedmiot/przedmioty (z puli przedmiotów nauk ścisłych) do wyboru oferowane przez Wydział Biologii lub zajęcia ogólnouniwersyteckie (z puli przedmiotów nauk ścisłych) oferowane przez Wydział Biologii za min. 2 ECTS.
  • Blok chemiczny – dodatkowo przedmiot/przedmioty (z puli przedmiotów nauk ścisłych) do wyboru oferowane przez Wydział Chemii lub zajęcia ogólnouniwersyteckie (z puli przedmiotów nauk ścisłych) oferowane przez Wydział Chemii za min. 2 ECTS.
  • Blok ekonomiczny– dodatkowo przedmiot/przedmioty (z puli przedmiotów nauk ścisłych) do wyboru oferowane przez WNE lub zajęcia ogólnouniwersyteckie (z puli przedmiotów nauk ścisłych) oferowane przez WNE za min. 2 ECTS.
  • Blok fizyczny– dodatkowo przedmiot/przedmioty (z puli przedmiotów nauk ścisłych) do wyboru oferowane przez Wydział Fizyki lub zajęcia ogólnouniwersyteckie (z puli przedmiotów nauk ścisłych) oferowane przez Wydział Fizyki za min. 2 ECTS.
  • Blok geograficzny – dodatkowo przedmiot/przedmioty (z puli przedmiotów nauk ścisłych) do wyboru oferowane przez Wydział Geografii lub zajęcia ogólnouniwersyteckie (z puli przedmiotów nauk ścisłych) oferowane przez Wydział Geografii za min. 2 ECTS.
  • Blok geologiczny – dodatkowo przedmiot/przedmioty (z puli przedmiotów nauk ścisłych) do wyboru oferowane przez Wydział Geologii lub zajęcia ogólnouniwersyteckie (z puli przedmiotów nauk ścisłych) oferowane przez Wydział Geologii za min. 2 ECTS.