Ustawy, Statuty, Uchwały, Zarządzenia

Uchwały Rady Dydaktycznej podjęte w latach 2020- 2021
 • Uchwała nr 1 (z 30 stycznia 2020 r.) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dydaktycznej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 2 (z 30 stycznia 2020 r.) w sprawie liczebności grup na zajęciach regularnych oraz organizacji seminariów licencjackich i magisterskich w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 3 (z 21 lutego 2020 r.) w sprawie propozycji zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 4 (z 21 lutego 2020 r.) w sprawie propozycji zmian w programie studiów I stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 5 (z 21 lutego 2020 r.) w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 6 (z 21 lutego 2020 r.) w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców, kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 7 ( z 21 lutego 2020 r. ) w sprawie uchwalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku Sustainable Development w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 8 (z 1 kwietnia 2020 r.) w sprawie uchwalenia zasad odbywania praktyki zawodowej na studiach I stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 9 (z 30 kwietnia 2020 r.) w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska I stopnia
 • Uchwała nr 10 (z 30 kwietnia 2020 r.) w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska II stopnia
 • Uchwała nr 11 (z 30 kwietnia 2020 r.) w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku Sustainable Development II stopnia
 • Uchwała nr 12 (z 30 czerwca 2020 r.) w sprawie trybu egzaminów / rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez komisje rekrutacyjne na studia I i II stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska oraz studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development w roku akademickim 2020/2021 w UCBS
 • Uchwała nr 13 (z 4 grudnia 2020 r.) w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska I i II stopnia
 • Uchwała nr 14 (z 4 grudnia 2020 r.) w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Sustainable Development II stopnia
 • Uchwała nr 15 (z 4 grudnia 2020 r.) w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
 • Uchwała nr 16 (z 4 grudnia 2020 r.) w sprawie zmiany w programie studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 17 (z 4 grudnia 2020 r.) w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 18 (z 15 stycznia 2021 r.) w sprawie zmiany w programie studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development prowadzonym w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 19 (z 8 lutego 2021 r.) w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development prowadzonym w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022
 • Uchwała nr 20 (z 8 lutego 2021 r.) w sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska I i II stopnia oraz Sustainable Development II stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
 • Uchwała nr 24 (z 1 marca 2021 r.) w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w roku akademickim 2021/2022 w UCBS ·
 • Uchwała nr 25 (z 1 marca 2021 r.) w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców, kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 w UCBS
 • Uchwała nr 26 (z 1 marca 2021 r.) w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na kierunku Sustainable Development w roku akademickim 2021/2022 w UCBS
 • Uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r.
 • Uchwała nr 27 (z 14 maja 2021 r.) w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2022/2023
 • Uchwała nr 28 (z 14 maja 2021 r.) w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2022/2023
 • Uchwała nr 29 (z 14 maja 2021 r.) w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Sustainable Development w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2022/2023
 • Uchwała nr 30 (z 14 maja 2021 r.) w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2025/2026
 • Uchwała nr 31 (z 14 maja 2021 r.) w sprawie upoważnienia prof. dr hab. Fabiana Welca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do współprowadzenia pracy magisterskiej Agaty Han, studentki kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska II stopnia
 • Uchwała nr 32 (z 30 lipca 2021 r.) w sprawie propozycji zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 33 (z 30 lipca 2021 r.) w sprawie w sprawie propozycji zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
  • Załącznik do Uchwały 33 w sprawie propozycji zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
 • Uchwała nr 34 (z 09 września 2021 r.) w sprawie uchwalenia zasad odbywania praktyki zawodowej na studiach I stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 35 (z 20 grudnia 2020 r.) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie oceny działalności i osiągnięć dydaktycznych dr Anny Batorczak, pracownika dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 36 (z 20 grudnia 2020 r.) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie oceny działalności i osiągnięć dydaktycznych dr Małgorzaty Roge-Wiśniewskiej, pracownika dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Uchwały Rady Dydaktycznej podjęte w 2022 r.
 • Uchwała nr 1 (z 20 stycznia 2022 r.) w sprawie propozycji zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
 • Uchwała nr 2 (z 20 stycznia 2022 r.) w sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska I i II stopnia oraz Sustainable Development II stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023
 • Uchwała nr 3 (z 10 marca 2022 r.) w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 • Uchwała nr 4 (z 10 marca 2022 r.) w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 • Uchwała nr 5 (z 10 marca 2022 r.) w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2023/2024
 • Uchwała nr 6 (z 10 marca 2022 r.) w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2023/2024
 • Uchwała nr 7 (z 10 marca 2022 r.) w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2026/2027.
 • Uchwała nr 8 (z 17 marca 2022 r.) w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na kierunku Sustainable Development
 • Uchwała nr 9 (z 17 marca 2022 r.) w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Sustainable Development w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2023/2024
 • Uchwała nr 10 (z 19 maja 2022 r.) sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska pierwszego stopnia
 • Uchwała nr 11 (z 25 maja 2022 r.) w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska drugiego stopnia
 • Uchwała nr 12 (z 25 maja 2022 r.) w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Sustainable Development drugiego stopnia.
 • Uchwała nr 13 (z 9 czerwca 2022 r.) w sprawie zmiany uchwały nr 13 (z 4 grudnia 2020 r.) w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska I i II stopnia
 • Uchwała nr 14 (z 9 czerwca 2022 r.) w sprawie zmiany uchwały nr 14 (z 4 grudnia 2020 r.) w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Sustainable Development II stopnia
Uchwały Rady Dydaktycznej podjęte w 2023 r.
 • Uchwała nr 1/2023 (z dnia 19 stycznia 2023 r.) w sprawie opinii w sprawie programu studiów na kierunku studiów Global Environment and Development
  + załącznik do Uchwały nr 1/2023
 • Uchwała nr 2/2023 (z dnia 19 stycznia 2023 r.) w sprawie dodania Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju do zasad obowiązujących w rekrutacji na lata: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
 • Uchwała nr 3/2023 (z dnia 19 stycznia 2023 r.) w sprawie zmiany uchwały nr 11 z 25 maja 2022 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania na kierunku MSOŚ drugiego stopnia
 • Uchwała nr 4/2023 (z dnia 19 stycznia 2023 r.) w sprawie zmiany uchwały nr 12 z 25 maja 2022 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania na kierunku Sustainable Development drugiego stopnia
 • Uchwały nr 5/2023 (z dnia 19 stycznia 2023 r.) w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 10 z 19 maja 2022 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania na kierunku MSOŚ pierwszego stopnia
 • Uchwała nr 6/2023 (z dnia 19 stycznia 2023 r.) w sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska I i II stopnia oraz Sustainable Development II stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024
 • Uchwała nr 7/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Stałych Gości Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uchwała nr 8/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2024/2025.
 • Uchwała nr 9/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2024/2025.
 • Uchwała nr 10/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Sustainable Development w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2024/2025.
 • Uchwała nr 11/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2027/2028.
 • Uchwała nr 12/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 na kierunku Międzywydziałowe studia ochrony środowiska
 • Uchwała nr 13/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 na kierunku Sustainable Development
 • Uchwała nr 14/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców, rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
 • Uchwała nr 15/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Globalne Środowisko i Rozwój w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w roku akademickim 2024/2025
 • Uchwała nr 16/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zainicjowania postępowania w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych Ochrona Zwierząt (II stopień) oraz przyjęcia koncepcji kształcenia dla tego kierunku studiów