Urlop zdrowotny

Zasady ubiegania się o urlop zdrowotny

W sytuacji kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o rozwiązanie w postaci urlopu zdrowotnego.

Student składa do Dyrektora wniosek o urlop  za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W tym przypadku BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej, której nie przekazuje Dyrektorowi,  w zamian za to załączając pozytywną lub negatywną opinię dotyczącą prośby studenta. Takie rozwiązanie pozwala na ochronę informacji o stanie zdrowia.

Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do rozliczenia sesji i zamknięciem okresu rozliczeniowego, którego sprawa dotyczy.

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa BON zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Pismo Rektora – wsparcie udzielane studentom za pośrednictwem BON