Od euroentuzjazmu do eurorealizmu – jak zmieniał się nasz stosunek do Unii Europejskiej. Wyzwania przyszłości- seminarium SGH

9 maja w Sali Senatu, w budynku głównym SGH odbyło się seminarium naukowe podsumowujące 20–lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej zatytułowane:„Od euroentuzjazmu do eurorealizmu – jak zmieniał się nasz stosunek do Unii Europejskiej. Wyzwania przyszłości”. Spotkanie zorganizowały Katedra Studiów Politycznych KES SGH, SKN Unii Europejskiej i Centrum Badania Opinii Społecznej

W wydarzeniu wzięła udział dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska

Seminarium składało się z dwóch części: w pierwszej dyrektorka CBOS, prof. Ewa Marciniak wraz z badaczami Beatą Roguską i Marcinem Głowackim, zaprezentowały wyniki badań. W drugiej części, moderowanej przez dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech, komentarze eksperckie przedstawili: prof. Krzysztof Jasiecki, dr Marta Pachocka i Filip Sroczyński.

Więcej o wydarzeniu na: https://www.sgh.waw.pl/wydarzenia/od-euroentuzjazmu-do-eurorealizmu-jak-zmienial-sie-nasz-stosunek-do-unii-europejskiej-wyzwania

Posted in Aktualności.