Wydziały Współtworzące

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) współtworzy 7 wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Na każdym wydziale wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za sprawy związane z działalnością UCBS, która jest przedstawicielem danego wydziału w Radzie UCBS.

Wydział Współtworzący UCBS Dziekan Wydziału Współtworzącego UCBS Przedstawiciel Wydziału Współtworzącego w Radzie UCBS
Biologii prof. dr hab.
Krzysztof Spalik
dr hab., prof. ucz.
Wiktor Kotowski
Chemii dr hab. prof. UW
Andrzej Kudelski
prof. dr hab.
Beata Krasnodębska-Ostręga
Fizyki prof. dr hab.
Dariusz Wasik
dr hab.
Iwona Stachlewska
Geografii i Studiów Regionalnych prof. dr hab.
Maciej Jędrusik
dr
Maciej Lenartowicz
Geologii dr hab. prof. UW
Ewa Falkowska
dr hab.
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Nauk Ekonomicznych dr hab., prof. UW
Gabriela Grotkowska
dr hab., prof. ucz.
Jerzy Śleszyński
Prawa i Administracji prof. dr hab.
Tomasz Giaro
dr
Jacek Piecha