Plany studiów

Plan studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

Plan studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

Plan of second-cycle studies in the field of Sustainable Development valid from the academic year