Ćwiczenia terenowe

Szczegółowe informacje na temat zajęć dostępne są w USOSweb

ĆWICZENIA TERENOWE DLA I ROKU:

ĆWICZENIA TERENOWE DLA II ROKU:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU MSOŚ REALIZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 KURS TERENOWY Naturalne i antropogeniczne procesy strefy brzegowej Bałtyku; technologie czystej energii – Pobrzeże

  1. Informacje dla studentów
  2. Regulamin kursu
  3. Materiały
  4. Regulamin zwiedzania EW Żarnowiec

INFORMACJE DLA STUDENTÓW II ROKU MSOŚ REALIZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 KURS TERENOWY ZINTEGROWANE OBSERWACJE I POMIARY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW II ROKU MSOŚ REALIZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 KURS TERENOWY ZINTEGROWANE TECHNIKI POMIAROWE ŚRODOWISKA:

  1. Harmonogram
Ubezpieczenie zdrowotne studenta

BARDZO WAŻNE!!! Przebywając na zajęciach terenowych należy mieć ze sobą dokument potwierdzający uprawnienia studenta do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje.

Zwrot kosztów za bilety

Jednostka zwraca koszty przejazdu na obowiązkowe zajęcia terenowe (w obie strony: PKP pośpieszny II klasa (ze zniżką studencką) + PKS / bus). Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest okazanie oryginalnych biletów przejazdu (w obie strony).

Po powrocie z zajęć terenowych Starosta Roku zbiera wszystkie bilety i wraz z przygotowaną listą przekazuje do sekretariatu ds. studenckich do pok. 2007.

Za zajęcia terenowe do wyboru (np. Flora i fauna, Ekologia terenowa, itp.) nie ma zwrotów.

Pytania i wątpliwości

Należy kierować do Pani Elżbiety Wójcik tel. (22) 55 40 034.