Ćwiczenia terenowe

Szczegółowe informacje na temat zajęć dostępne są w USOSweb

INFORMACJE DLA STUDENTÓW II ROKU MSOŚ REALIZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 KURS TERENOWY ZINTEGROWANE OBSERWACJE I POMIARY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH:

Ćwiczenia terenowe dla I roku:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW MSOŚ I ROKU REALIZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 „Naturalne i antropogeniczne procesy w strefie brzegowej Bałtyku, Technologie czystej energii – Pobrzeże”:

  1. Informacje dla studentów
  2. Ogłoszenie
  3. Regulamin kursu
  4. Regulamin zwiedzania obiektów EW Żarnowiec

Ćwiczenia terenowe dla II roku:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW II ROKU MSOŚ REALIZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 KURS TERENOWY Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska

  1. Plan kursu
  2. Ogłoszenie przed praktykami
  3. Materiały dla studentów

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

BARDZO WAŻNE!!! Przebywając na zajęciach terenowych należy mieć ze sobą dokument potwierdzający uprawnienia studenta do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje.

Zwrot kosztów za bilety

Jednostka zwraca koszty przejazdu na obowiązkowe zajęcia terenowe (w obie strony: PKP pośpieszny II klasa (ze zniżką studencką) + PKS / bus). Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest okazanie oryginalnych biletów przejazdu (w obie strony).

Po powrocie z zajęć terenowych Starosta Roku zbiera wszystkie bilety i wraz z przygotowaną listą przekazuje do sekretariatu ds. studenckich do pok. 2007.

Za zajęcia terenowe do wyboru (np. Flora i fauna, Ekologia terenowa, itp.) nie ma zwrotów.

Pytania i wątpliwości

Należy kierować do Pani Elżbiety Wójcik tel. (22) 55 40 033.