Warsztaty studentów I roku kierunku SD dt. zrównoważonego rozwoju.

W dniu 23 maja studenci I roku kierunku Sustainable Development przeprowadzili zajęcia edukacyjne dt. zrównoważonego rozwoju.

Pierwsza grupa tłumaczyła uczniom z Primary British School of Wilanów czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju prezentując pięknie przygotowany na tę okazję plakat, który po zajęciach został przekazany szkole. Zostały również przeprowadzone interaktywne zajęcia podczas których uczniowie mogli wykazać jak każdy z nich może przyczynić się do osiągania SDGs oraz jak ważna jest współpraca i porozumienie podczas realizacji zadań. Wszyscy uczniowie i uczestniczący w zajęciach nauczyciele otrzymali symboliczne nasiona niezapominajek. Prezent odnosi się do symbolu niezapominajki, który w Polsce utożsamiany jest z angażowaniem się w ochronę środowiska.

Popołudniu tego samego dnia udaliśmy się na Wydział Orientalistki UW gdzie studenci Katedry Japonistyki wzięli udział w warsztatach organizowanych przez drugą grupę studentów SD. Tu również głównym tematem była idea Zrównoważonego Rozwoju. Studenci Japonistyki w grupach moderowanych przez studentów SD brali udział w dyskusjach i quizach dt różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić świetne przygotowanie studentów SD, którzy dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju oprali o elementy kultury japońskiej. Między innymi wykorzystano kanwę słynnego film anime Princess Mononoke do przeprowadzenia dyskusji na temat ukazywania w sztuce związków ludzi z natura a także w jaki sposób filmy i inne formy sztuki mogą być wykorzystane do pogłębiania wiedzy i świadomości o różnych aspektach zrównoważonego rozwoju.

W kolejnych warsztatach studenci nawiązali do tradycji pielęgnacji drzewka Bonsai odwołując się do symboliki przedstawienia aspektów natury jako koncepcji duchowych. Najaktywniejsi uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni drzewkami bonsai.

Oba warsztaty były doskonale przygotowane i dzięki temu uczestnicy brali w nich udział z prawdziwym zaangażowaniem i entuzjazmem. Mamy nadzieję, że w przyszłości studenci Sustainable Development będą regularnie angażować się w edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Posted in Aktualności.