ERASMUS +

Program ERASMUS+

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (link) zostały opublikowane zasady przedłużeń dla studentów zakwalifikowanych na częściowe studia w semestrze zimowym 2023/24. Przedłużenia w tym roku są bez prawa do stypendium. Po raz pierwszy od wielu lat studenci, którzy zdecydują się na pobyt w uczelni partnerskiej również w semestrze letnim będą musieli utrzymać się wyłącznie na swój koszt.

Sytuacja spowodowana jest przez dwa czynniki:

 1. zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (NA) podniosła stawki stypendialne 2023/24 z 550 euro na 670 euro/miesięcznie. Niestety w ślad za tym Polska otrzymała zbyt mało funduszy (dodatkowo 3 miliony euro w porównaniu z poprzednim rokiem, przy tej podwyżce tylko Uniwersytet Warszawski miał zapotrzebowanie na dodatkowe 1,5 miliona euro);
 2. w związku z deficytem w budżecie NA przy podziale środków zastosowała bardzo wysoki współczynnik korygujący na poziomie 0,6. Pomimo, że Uniwersytet Warszawski po raz kolejny otrzymał najwięcej środków wśród polskich uczelni to jednak te fundusze są dalece niezadowalające, aby wzorem poprzednich lat przyznać stypendium studentom, którzy przedłużą pobyt. Pytania dot.  przedłużeń prosimy kierować do p. Katarzyny Szczepankiewicz (nowy pracownik Sekcji Erasmus): Katarzyna.Szczepankiewicz@adm.uw.edu.pl ; tel. + 22 55 24 069.

W ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/24 istnieje możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe do następujących uczelni partnerskich:

 • Austria Universitat fur Bodenkultur Wien 1 miejsce / liczba 5 miesięcy / II stopień / jęz. angielski na poziomie B2 lub jęz. niemiecki na poziomie B2
 • Czechy Charles University 4 miejsca : 2 miejsca I stopień studiów i 2 miejsca II stopień studiów/ jęz. angielski na poziomie B2 / liczba miesięcy 4 /

Ponadto nasi studenci mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach wydziałów współtworzących UCBS, pod warunkiem uzyskania zgody koordynatora ds. mobilności naszej jednostki i koordynatora ds. mobilności na wybranym wydziale współtworzącym UCBS. Student UCBS podlega w takim przypadku procesowi kwalifikacji na wybranym wydziale współtworzącym UCBS.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach wydziałów współtworzących UCBS należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Szczegółowe informacje (w tym komunikaty i formularze do pobrania) znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ)

Informacje ogólne

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 opierający się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Projekty przyjęte do finansowania w ramach programu Erasmus+ 2014-2020 mogą być realizowane do roku 2023 roku. Więcej informacji: TUTAJ

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
 • program Jean Monnet
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem

Kraje uczestniczące w programie:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Studenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na część studiów do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy
 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Absolwenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Koordynatorem Programu ERASMUS+ w naszej jednostce jest inż. Katarzyna Sołdaczuk. k.soldaczuk@uw.edu.pl

Praktyki zagraniczne ROK AKADEMICKI 2022/2023; 2023/24

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ 

 • na stronie Biura Współpracy z Zagranicą została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ.