ERASMUS +

Program ERASMUS+

W ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/24 istnieje możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe do następujących uczelni partnerskich:

 • Austria Universitat fur Bodenkultur Wien 1 miejsce / liczba 5 miesięcy / II stopień / jęz. angielski na poziomie B2 lub jęz. niemiecki na poziomie B2
 • Czechy Charles University 4 miejsca : 2 miejsca I stopień studiów i 2 miejsca II stopień studiów/ jęz. angielski na poziomie B2 / liczba miesięcy 4 /

Ponadto nasi studenci mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach wydziałów współtworzących UCBS, pod warunkiem uzyskania zgody koordynatora ds. mobilności naszej jednostki i koordynatora ds. mobilności na wybranym wydziale współtworzącym UCBS. Student UCBS podlega w takim przypadku procesowi kwalifikacji na wybranym wydziale współtworzącym UCBS.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach wydziałów współtworzących UCBS należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Szczegółowe informacje (w tym komunikaty i formularze do pobrania) znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ)

Informacje ogólne

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 opierający się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Projekty przyjęte do finansowania w ramach programu Erasmus+ 2014-2020 mogą być realizowane do roku 2023 roku. Więcej informacji: TUTAJ

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
 • program Jean Monnet
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem

Kraje uczestniczące w programie:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Studenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na część studiów do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy
 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Absolwenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Koordynatorem Programu ERASMUS+ w naszej jednostce jest inż. Katarzyna Sołdaczuk. k.soldaczuk@uw.edu.pl

Praktyki zagraniczne ROK AKADEMICKI 2022/2023; 2023/24

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ 

 • na stronie Biura Współpracy z Zagranicą została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ.