Kontakt UCBS

Gdzie jesteśmy?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Adres: ul. Żwirki i Wigury 93,
02-089 Warszawa
(budynek Wydziału Geologii)

Dyrektor UCBS

Dyrektor: dr Mariola Zalewska
e-mail: me.zalewska@uw.edu.pl

Dyżur: środa, 14.00-15.00, pok. 1105 

Sekretariat Dyrektora – I piętro pok. 1103,  e-mail: ucbs@uw.edu.pl/(22) 55-40-056

Dyrektor ds. Kształcenia UCBS

do czasu powołania na funkcję Dyrektora ds. kształcenia UCBS innej osoby, będzie sprawował ją Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek.

Kierownik studiów MSOŚ

dr Alicja Bobrowska
tel. (22) 55-40-515, e-mail: a.bobrowska@uw.edu.pl

Dyżur: czwartek, 11.00-12.00

Po wcześniejszym kontakcie mailowym

Kierownik studiów Sustainable Development

dr Anna Batorczak,
e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl

Dyżur: wtorek, 11.30- 12.30, pokój 1108.  Jest możliwość umówienia spotkania w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.

Kierownik studiów Global Environment and Development - MERGED

dr Robert Rybski

Nauczyciele akademiccy

dr Anna Batorczak, e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl

Sekretariat Dyrektora i Rady UCBS

mgr Adam Tarkowski – pokój 1103
e-mail: adam.tarkowski@uw.edu.pl / (22) 55-40-056

Sekretariat ds. studenckich

Godziny urzędowania Sekretariatu ds. studenckich dla studentów
poniedziałek – czwartek – 9:00-15:00
piątek – dzień pracy wewnętrznej

mgr Anita Piłatowicz – pokój 2009
e-mail: a.pilatowicz@uw.edu.pl, tel. (22) 55-40-035
– sprawy dotyczące toku studiów I stopnia
– koordynator programu MOST w UCBS
– sprawy Rady dydaktycznej dla kierunków prowadzonych w UCBS

inż. Katarzyna Sołdaczuk – pokój 2005
e-mail: k.soldaczuk@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-033
– sprawy dotyczące toku studiów II stopnia
– sprawy praktyk zawodowych
– koordynator ds. mobilności 

p.o. Kierownika Administracyjnego UCBS

mgr Jacek Wójcik – pokój 2112
e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-619
– sprawy związane z pracownią komputerową
– obsługa strony internetowej
– Koordynator ds. ankiet ewaluacyjnych
– Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
– Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS

Administracja

mgr Elżbieta Wójcik – pokój 2007
e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-034
– sprawy finansowe jednostki
– sprawy socjalne studentów (m.in. akademiki, stypendia)

mgr Maciej Strybel – pokój 1104
e-mail: m.strybel@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-057
– promocja, obsługa strony internetowej jednostki i mediów społecznościowych

Biblioteka UCBS

Biblioteka UCBS czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
pokój 1104
biblioteka.ucbs@uw.edu.pl / (22) 55-40-057

Komisja rekrutacyjna
mgr Jacek Wójcik – pokój 2112
e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-619
– Pełnomocnik Dyrektora ds. Rekrutacji

Opiekunowie w roku akademickim