Konsultacje nowych programów studiów z Biurem Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

W dniu 10 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Pani Doroty Jedynak oraz Zastępcy Dyrektora tego Biura Pani Patrycji Stawiarz z Dyrektorem ds. kształcenia UCBS Panem dr. Aleksandrem Jakubowskim.

Przedmiotem spotkania było omówienie nowych programów studiów przygotowywanych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Kierownictwo Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy wyraziło zadowolenie z kształtu projektowanych programów, w tym z uwzględnienia sugestii i potrzeb Biura.

Studenci nowych i zreformowanych studiów będą mogli realizować praktyki zawodowe w komórkach Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Jednocześnie ustalono plan konsultacji programów studiów w ramach dyskusji społecznej prowadzonej przez m.st. Warszawę.

Posted in Aktualności.