MSOŚ II stopnia

Program Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska II stopnia składa się z:

  • przedmiotów podstawowych: statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;
  • przedmiotów kierunkowych: ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska;
  • przedmiotów specjalizacyjnych: wybór indywidualnej ścieżki kształcenia następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia spośród oferty:
Wydziału Biologii
Wydziału Chemii
Wydziału Fizyki
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Wydziału Geologii
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Wydziału Prawa i Administracji
oraz
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Celem studiów jest:

  • zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska;
  • wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych;
  • przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
  • przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.

Osiągnięcia

Prace magisterskie studentów UCBS są wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach np. konkurs im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska. Nasi studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne, np. w ramach programu stypendialnego DBU w Niemczech. Ponadto nasi studenci szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.