Inne

Swiss European Mobility (SEMP)

Zasady kwalifikacji w Programie SEMP są bardzo podobne do zasad kwalifikacji Erasmus. Podstawową i ważną różnicą w przypadku tych 2 programów jest to, że stypendia w ramach programu SEMP są wypłacane przez uczelnie szwajcarskie po przybyciu studenta do Szwajcarii. Wysokość stypendium zmienia się, w zeszłym roku stypendium wynosiło 440 CHF/miesiąc. Proszę te informacje przekazywać studentom.

Kwalifikacja studentów może się odbyć na podstawie uzgodnionej i zawartej umowy o współpracy z uczelniami szwajcarskimi w ramach Programu SEMP. do 21 marca 2024 r.

Dodatkowo przypominam, że w związku z przystąpieniem Uniwersytetu Genewskiego do Sojuszu 4EU+ będzie możliwość nominowania dodatkowego studenta w ramach programu SEMP do Genewy (umowa nr 1500/E+/KA131/CH).

Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/program-swiss-european-mobility-programme-semp/

Lista umów z uczelniami szwajcarskimi: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/01/Lista-umow-Szwajcaria-SEMP-2023_.pdf

Al-Farabi Kazakh National University

Wersja polska

Eng

N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

Wersja polska

Eng