Oferta ciekawej pracy dla absolwentów

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą ofertą pracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie na stanowisku: Specjalista do spraw: zintegrowanych ocen i analiz w Departamencie Monitoringu Środowiska

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,138566,v7

Szczególnie poszukiwani sią geografowie / absolwenci z przekrojową wiedzą dot. środowiska i człowieka.

Oferta wygasa 27 czerwca

fot: https://nabory.kprm.gov.pl/

 

Godziny pracy w UCBS 7.06.2024

Informujemy, że 7.06.2024, w związku z piknikiem dla Pracowników UW,  Sekretariaty UCBS pracują do godziny 14:00

 

W razie pilnych spraw prosimy o kontakt mailowy (zakładka Kontakt UCBS)

Warsztaty studentów I roku kierunku SD dt. zrównoważonego rozwoju.

W dniu 23 maja studenci I roku kierunku Sustainable Development przeprowadzili zajęcia edukacyjne dt. zrównoważonego rozwoju.

Pierwsza grupa tłumaczyła uczniom z Primary British School of Wilanów czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju prezentując pięknie przygotowany na tę okazję plakat, który po zajęciach został przekazany szkole. Zostały również przeprowadzone interaktywne zajęcia podczas których uczniowie mogli wykazać jak każdy z nich może przyczynić się do osiągania SDGs oraz jak ważna jest współpraca i porozumienie podczas realizacji zadań. Wszyscy uczniowie i uczestniczący w zajęciach nauczyciele otrzymali symboliczne nasiona niezapominajek. Prezent odnosi się do symbolu niezapominajki, który w Polsce utożsamiany jest z angażowaniem się w ochronę środowiska.

Popołudniu tego samego dnia udaliśmy się na Wydział Orientalistki UW gdzie studenci Katedry Japonistyki wzięli udział w warsztatach organizowanych przez drugą grupę studentów SD. Tu również głównym tematem była idea Zrównoważonego Rozwoju. Studenci Japonistyki w grupach moderowanych przez studentów SD brali udział w dyskusjach i quizach dt różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić świetne przygotowanie studentów SD, którzy dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju oprali o elementy kultury japońskiej. Między innymi wykorzystano kanwę słynnego film anime Princess Mononoke do przeprowadzenia dyskusji na temat ukazywania w sztuce związków ludzi z natura a także w jaki sposób filmy i inne formy sztuki mogą być wykorzystane do pogłębiania wiedzy i świadomości o różnych aspektach zrównoważonego rozwoju.

W kolejnych warsztatach studenci nawiązali do tradycji pielęgnacji drzewka Bonsai odwołując się do symboliki przedstawienia aspektów natury jako koncepcji duchowych. Najaktywniejsi uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni drzewkami bonsai.

Oba warsztaty były doskonale przygotowane i dzięki temu uczestnicy brali w nich udział z prawdziwym zaangażowaniem i entuzjazmem. Mamy nadzieję, że w przyszłości studenci Sustainable Development będą regularnie angażować się w edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju.

„Beyond Borders and Boundaries” Conference- Brussels 27-28.05.2024

This year marks the 20th anniversary of the successful Erasmus Mundus – the pioneer initiative leading to the joint delivery of higher education Masters programmes in cooperation with international partners, and aimed at attracting in Europe top talents from around the world.

On 27-28 May, We are attending the 'Beyond Borders and Boundaries’ conference in Brussels as the MERGED programme coordinator. As national coordinator, UCBS Director- Mariola Zalewska, PhD participated.

Students, alumni, higher education institutions, policymakers, and stakeholders are coming together to celebrate the 20th anniversary of the Erasmus Mundus programme and reflect on its future. The Erasmus Mundus programme has increased global educational exchange and cooperation in Europe. Launched in 2004 as a stand-alone programme, it is now an integral part of the international dimension of Erasmus+, enhancing the attractiveness of European higher education and attracting talent from around the world to Europe.

We are experiencing this at MERGED!

To celebrate the anniversary, I encourage you to read the results of the study ’20 Years of Erasmus Mundus,’ which highlights the transformative impact of the programme on individuals, higher education institutions, and countries in the European Union and beyond. The study provides a historical overview of the programme’s evolution and a detailed analysis of its broad impact.

Photo. The top 15 countries by HEI participation in EM Master’s projects (2024-2023).

Od euroentuzjazmu do eurorealizmu – jak zmieniał się nasz stosunek do Unii Europejskiej. Wyzwania przyszłości- seminarium SGH

9 maja w Sali Senatu, w budynku głównym SGH odbyło się seminarium naukowe podsumowujące 20–lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej zatytułowane:„Od euroentuzjazmu do eurorealizmu – jak zmieniał się nasz stosunek do Unii Europejskiej. Wyzwania przyszłości”. Spotkanie zorganizowały Katedra Studiów Politycznych KES SGH, SKN Unii Europejskiej i Centrum Badania Opinii Społecznej

W wydarzeniu wzięła udział dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska

Seminarium składało się z dwóch części: w pierwszej dyrektorka CBOS, prof. Ewa Marciniak wraz z badaczami Beatą Roguską i Marcinem Głowackim, zaprezentowały wyniki badań. W drugiej części, moderowanej przez dr hab. Małgorzatę Molędę-Zdziech, komentarze eksperckie przedstawili: prof. Krzysztof Jasiecki, dr Marta Pachocka i Filip Sroczyński.

Więcej o wydarzeniu na: https://www.sgh.waw.pl/wydarzenia/od-euroentuzjazmu-do-eurorealizmu-jak-zmienial-sie-nasz-stosunek-do-unii-europejskiej-wyzwania

Legalization of stay in Poland training 2024

Dear International Students,
Welcome Point would like to invite you to informative meetings on how to legalize your stay in Poland.

You may choose between two options – May, 8th (on-site meeting) and May, 14th (online event).
Prior registration: https://forms.gle/A9gciFyS7GyHEZNa8

This workshop is:

  • provided in English
  • free of charge

More details are available on the website: https://welcome.uw.edu.pl/legalisation-of-stay-in-poland…/
If you have any questions, please contact us at welcome.event@uw.edu.pl

20 lat w Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Jest to zarówno okres rozwoju kraju, jak również rozwoju nauki m.in. poprzez uczestnictwo uczelni w projektach badawczych i infrastrukturalnych finansowanych lub współfinansowanych z funduszy unijnych.

Uniwersytet europejski

Sojusz 4EU+ tworzy osiem europejskich uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas (dołączył w tym roku), Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet w Mediolanie.

W ramach jednego z Flagshipów realizowane są przez UCBS studia Global Environment and Development (MERGED).

MERGED jest to pierwszy kierunek realizowanym przez Uniwersytet Warszawski w ramach studiów wspólnych wraz z uniwersytetami partnerskimi z Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Koordynatorem krajowym tego projektu jest Dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska.

Rozwój infrastrukturalny

Środki europejskie pozwoliły sfinansować wiele uniwersyteckich inwestycji, poprawiając tym samym warunki codziennej pracy i nauki studentów oraz naukowców

Ze środków unijnych odrestaurowano zabytkowy kampus, zmodernizowano Wydział Zarządzania, wybudowano Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, nową siedzibę Wydziału Fizyki, I etap nowego gmachu wydziałów lingwistycznych oraz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Uniwersytet badawczy

Środki na badania przyznawane są przez Unię Europejską w ramach programów ramowych. Aby zdobyć grant, polscy naukowcy muszą konkurować z badaczami z pozostałych 27 krajów unijnych oraz kilkunastu państw stowarzyszonych.

W 7. programie ramowym (2007–2013) UW zdobył dofinansowanie dla 99 projektów na kwotę 32,5 mln euro. W programie ramowym Horyzont 2020 (2014–2020) UW otrzymał dofinansowanie dla 121 projektów na kwotę prawie 40 mln euro. W ramach obecnie trwającego programu Horyzont Europa, UW otrzymał 112 projektów na kwotę ok. 43 mln euro, w tym 38 projektów EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii) na kwotę ok. 7,3 mln euro. We wszystkich dotychczasowych programach ramowych Uniwersytet Warszawski był liderem wśród polskich ośrodków badawczych.

Granty ERC

Najbardziej prestiżowe granty z programów ramowych to te przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań.

Dotychczas w Polsce zrealizowano 84 granty: w 7. Programie Ramowym – 16, w programie ramowym Horyzont 2020 – 29, w programie Horyzont Europa polscy naukowcy zdobyli 39 grantów.

Program Erasmus na UW

26 lat temu – w roku akademickim 1998/1999 – UW po raz pierwszy wziął udział w największym unijnym programie wymiany akademickiej, jakim był Socrates/Erasmus. Dziś dzięki programowi Eramsus+ uniwersytet organizuje wymianę doktorantów, nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, a studentom i doktorantom oprócz studiów częściowych oferuje stypendia na wyjazdy na praktyki czy też mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme – BIP). Uczelnia uczestniczy także w kilkunastu międzynarodowych projektach wspierających rozwój innowacji i wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkołami wyższymi.

 

Program ZIP

Program realizowany jest od 2 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku. W ramach programu finansowane są m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

źródło: uw.edu.pl

grafika: UW, ECEG

Dzień Ziemi 2024

„Planeta kontra plastik” – to hasło tegorocznej edycji Dnia Ziemi. Celem jest zmniejszenie produkcji wszystkich tworzyw sztucznych o 60% do 2040 r.

Każdy z nas może przyczynić się do realizacji tego celu, poprzez zmniejszenie korzystania z tworzyw sztucznych w naszym codziennym życiu.

Co możesz zrobić już teraz:

  • Zakupy pakuj we własną torbę wielokrotnego użytku;
  • Używaj bidonu na wodę;
  • Napoje pij z własnego kubka;
  • Nie korzystaj z torebek foliowych;
  • Jedzenie do szkoły zabieraj w pudełkach wielokrotnego użytku – „śniadaniówkach”;
  • Zrezygnuj z plastikowych słomek i sztućców;
  • W miarę możliwości nie kupuj odzieży wykonanej ze sztucznych materiałów (poliester, nylon, itp.).

Przypominamy o przygotowanym przez Platformę Zielonego Dialogu cyklu warsztatów „Upcycling z UW”.

Więcej informacji na stronie: https://pzd.uw.edu.pl/upcykling-z-uw-z-okazji-dnia-ziemi/

A o innych akcjach związanych z Dniem Ziemi dowiesz się na: https://www.earthday.org/