Debiut naukowy 2024 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: Debiut naukowy 2024 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

XIV. edycję projektu organizują:

 • Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
 • Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu,
 • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii lub w czasopiśmie naukowym oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

Termin nadesłania prac: 18 lutego 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia: 6 marca 2023 r.

Strona projektu: https://www.debiut.buzek.pl/
Archiwum projektu: https://www.debiut.buzek.pl/archiwum/

Zaproszenie
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Seminarium online- „Aktualne problemy ocen środowiskowych”

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium online z cyklu Aktualne problemy ocen środowiskowych pt. Refleksje na temat strategicznych procesów ocen oddziaływania na środowisko energetyki jądrowej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju – wyzwania na przyszłość które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 r. w godz. 13:00–15:00 za pomocą aplikacji Google Meet

Rejestracja:
https://bit.ly/SKOS_2024-01-10

 

Stypendium na Start – II. edycja

Rozpoczęła się II. edycja programu Stypendia na Start skierowanego do osób, które w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęły kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Stypendium na Start dla Olimpijczyków – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

Stypendium na Start dla Sportowców – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami. Uprawnionym do uzyskania stypendium jest osoba, która zajęła punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.), a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o Stypendium na Start.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 stycznia. Szczegółowe informacje na temat tego, jak złożyć wniosek oraz wiele innych przydatnych informacji (w tym wzór wniosku) znajdą Państwo na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z BPM.

Zaproszenie na warsztat „Egzaminy już blisko!” / Invitation to a workshop „Exams are coming!”

Dear Student,
we encourage you to participate in Welcome Point’s workshop:
Exams are coming — how to become an effective learner and get rid of unnecessary stress” on Thursday, 11th January, 9.30 am – 4.30 pm
This workshop is:
 • provided in English,
 • free of charge,
 • led by a professional coach Luiza Chrzanowska.

More details are available on the website:

If you have any questions, please contact us at welcome.event@uw.edu.pl

VII edycja Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Szanowni Studenci i Studentki,

Informujemy o rozpoczęciu VII edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowanego przez firmę Stena Recycling.
Jeśli posiadacie innowacyjne pomysły dotyczące projektów z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego zgłoście się koniecznie do SCEA.

Zgłoszenia przyjmowane będą już od 8 stycznia do 18 lutego 2024 r.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody:

 • notebook,
 • grant w wysokości 10 tys. złotych lub możliwość skorzystania z kursu biznesowego,
 • możliwość prezentacji własnego pomysłu przed przedstawicielami biznesowymi

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę konkursu Stena Circular Economy Award.

Drodzy Studenci! Bądźcie częścią zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zmiany w procesie dyplomowania – wymóg dołączenia pracy do wniosku

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2023 r. Rada dydaktyczna postanowiła, aby w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zmienić zasady dyplomowania w ten sposób, że od dnia 30 listopada 2023 r. do wniosku o powołanie komisji egzaminu dyplomowego musi być dołączona praca dyplomowa mająca być przedmiotem obrad komisji.

 • Uchwała nr 20/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2022 Rady dydaktycznej dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska pierwszego stopnia.
 • Uchwała nr 21/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 11/2022 Rady dydaktycznej dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska drugiego stopnia.
 • Uchwała nr 22/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 11/2022 Rady dydaktycznej dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 maja 2022r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska drugiego stopnia.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała reformę MSOŚ i studia „Ochrona Przyrody”

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska m.st. Warszawy z Dyrektorem ds. kształcenia UCBS dr. Aleksandrem Jakubowskim, poświęcone zaprezentowaniu projektu nowego programu Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz koncepcji kształcenia dla studiów Ochrona Przyrody.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji dr Aleksandra Jakubowskiego. W rozmowie zaakcentowali z perspektywy organizacji pozarządowych i urzędu znaczenie kwestii związanych z ochroną przed hałasem, przed zanieczyszczeniem świetlnym, jak też problematyki gleboznawstwa. Jako zasadne ocenione zostało podejście interdyscyplinarne o charakterze problemowym, a nie przedmiotowym, jak też uwzględnienie spojrzenia praktycznego przez tworzenie projektów podczas zajęć.

Po dyskusji Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska m.st. Warszawy podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projekty nowego programu Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz koncepcji kształcenia dla studiów Ochrona Przyrody.

Save the date for the Online info session on the Erasmus Mundus Joint Master in Global Environment and Development – MERGED

 • Are you a 3rd-year Bachelor student in the fields of natural, social, or economic sciences?
 • Are you looking for an international Master’s degree programme designed to equip you with the skills and knowledge needed to address the challenges of global environment and development?

If the answer is “yes” to both questions, don’t miss the opportunity to get to know the Erasmus Mundus Joint Master in Global Environment and Development (MERGED)!

Save the date for the online information session on the Master’s programme MERGED!

When: 19 December 2023 – time: 12.00 – 14.00.
Where: the ZOOM link https://ucph-ku.zoom.us/j/
Meeting ID: 626 4300 6305
Passcode: 619832

Applications

Information about the application procedure for the Master MERGED is available here.

 • Applications for citizens from a country outside the EU, EEA or Switzerland are open until 15 January 2024.
 • Applications for citizens of the EU, EEA or Switzerland will be open from 15 January to 1 March 2024.

For any queries or additional information, please contact
merged@ifro.ku.dk