Programy

Program studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

obowiązujący od roku akademickiego:

Program studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

The second-cycle study program in the field of Sustainable Development has been in force since the academic year: