Programy

I STOPIEŃ MSOŚ

Program studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

obowiązujący od roku akademickiego:


II STOPIEŃ MSOŚ

Program studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:


The second-cycle study program in the field of Sustainable Development has been in force since the academic year:


The second-cycle programme in Global Environment and Development