Zespół UCBS

Dyrekcja UCBS:

Dyrektor: dr Mariola Zalewska

Dr Mariola Zalewska jest dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW. Zajmuje się badaniami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju i jakości życia: pomiarem, monitorowaniem ewaluacją, systemami wskaźników; konkurencyjności podmiotów i jednostek terytorialnych; klastrów; prognozowania i symulacji; eksperymentów w naukach o zarządzaniu.

W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję Senatora Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącej Komisji Senackiej ds. Socjalnych UW. Jest absolwentką Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Hautes Études Commerciales Paris. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Uczestniczy w pracach Sojuszu 4EU+ z ramienia UW oraz Zespołu Roboczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach PRME – Principles for Responsible Management Education. Bierze czynny udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracuje z NGO’s.

CV


Dyrektor ds. Kształcenia UCBS: do czasu powołania na funkcję Dyrektora ds. kształcenia UCBS innej osoby, będzie sprawował ją Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek.


Kierownicy studiów:

dr Alicja Bobrowska

Wydział Geologii
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki

Kierownik Studiów:
I i II-go stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska

 

 

 


 

dr Anna Batorczak

UCBS

Kierownik Studiów:
II-go stopnia na kierunku Sustainable Development

 


 

dr Robert Rybski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownik studiów:
Global Environment and Development – MERGED

 

 


Pracownicy UCBS:

mgr Jacek Wójcik – p.o. Kierownika administracyjnego UCBS. Pełni funkcje Lokalnego pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych w UCBS , Pełnomocnika ds. USOS w jednostce, Pełnomocnika ds. rekrutacji w UCBS oraz Koordynatora ds. ankiet ewaluacyjnych w jednostce. Opiekun pracowni komputerowej UCBS. Obsługa strony internetowej jednostki.

dr Anna Batorczak – Adiunkt. Jest opiekunem prac dyplomowych studentów na obu kierunkach. Przedstawiciel UW w Baltic University Programme. Aktywny członek europejskiej sieci uniwersytetów na rzecz zrównoważonego rozwoju Copernicus Alliance.

inż. Katarzyna Sołdaczuk – specjalista. Zajmuje się obsługą toku studiów II stopnia oraz sprawami praktyk zawodowych. Układa siatkę zajęć dla studentów. Koordynuje ofertę przedmiotów do wyboru oferowanych przez jednostkę.

mgr Elżbieta Wójcik – starszy specjalista. Zajmuje się sprawami socjalnymi studentów. Prowadzi sprawy finansowe jednostki.

dr Adam Tarkowski– specjalista. Zajmuje się obsługą Rady UCBS oraz jest asystentem Dyrektora UCBS.

mgr Anita Piłatowicz – specjalista. Zajmuje się obsługą Sekretariatu ds. Studenckich, a także programem wymiany studenckiej MOST

mgr Maciej Strybel – specjalista. Zajmuje się promocją, obsługą strony internetowej jednostki i mediów społecznościowych.