Plany

Program studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Program studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

obowiązujący od roku akademickiego:

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Plan studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Plan studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

Program studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Program studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

2020/2021

2021/2022

Plan studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Plan studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

Program studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development obowiązujący od roku akademickiego:
Plan of second-cycle studies in the field of Sustainable Development valid from the academic year: