Oferta studiów

UCBS- oferta studiówDlaczego warto u nas studiować?

Kim jesteśmy?

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) były międzywydziałową jednostką powołana przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 1992 roku do prowadzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia z zakresu ochrony środowiska. Od 1. stycznia 2018 roku MSOŚ to nazwa kierunku studiów realizowanych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). UCBS współtworzy na równych prawach 7 Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych. Funkcję Dziekana i Prodziekana ds. studenckich pełnią Dyrektor UCSB i jego Zastępca ds. studenckich natomiast obsługę administracyjną zapewnia Sekretariat.

Obecnie w UCBS prowadzimy następujące kierunki studiów:

Dlaczego ochronę środowiska warto studiować w UCBS?

Interdyscyplinarny program kształcenia

 • Żyjemy w epoce, w której transformacje środowiska przyrodniczego generowane także przez rozwój cywilizacyjny, stawiają przed nami nowe zadania nie tylko opisu i rejestracji tych zmian, ale też ich gruntownego zrozumienia w celu podejmowania świadomych działań dla poprawy bezpieczeństwa środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Ponieważ nie ma jednej dyscypliny naukowej, która mogłaby zapewnić teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, umiejętnie łącząc nauki przyrodnicze i społeczne, oferujemy unikatowe studia prowadzone wspólnie przez 7 Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Interdyscyplinarność stanowi główny atut naszych studiów. Specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Program studiów II stopnia stwarza natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących UCBS.
 • Absolwenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji na studia III stopnia (doktoranckie) na każdym z 7 Wydziałów Współtworzących UCBS, a także w innych uczelniach lub instytutach naukowych.

Nowoczesna i elastyczna oferta edukacyjna

 • Elastyczny program studiów daje możliwość swobodnego kształtowania własnej ścieżki naukowej. Umożliwia to samodzielny wybór dodatkowych przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (również w języku angielskim!) z oferty 7 Wydziałach Współtworzących UCBS.
 • Wykorzystujemy nowoczesne techniki kształcenia: case-studies, system e-learning, wycieczki i kursy terenowe.
 • Gwarantujemy także praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.
 • Studenci mają szansę odbycia części studiów za granicą w ramach Programu stypendialnego UE ERASMUS+.
 • W ramach Programu mobilności studentów MOST proponujemy odbycie części studiów na jednym, wybranym spośród 29 uniwersytetów w Polsce.

Wybitna kadra akademicka i bogata infrastruktura

 • Każdy z 7 Wydziałów Współtworzących UCBS stawia do Państwa dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stale unowocześnianą i modernizowaną infrastrukturę. Gwarantuje również dostęp do swoich bibliotek i czytelni.
 • Studenci mogą korzystać także z Biblioteki UCBS oraz z bogatych zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk.
 • Ponadto posiadamy własną Pracownię komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz szeregiem programów naukowych wspomagających kształcenie.
 • Poza tym zapewniamy przyjazne nastawienie do studenta oraz życzliwą, fachową i szybką obsługę spraw studenckich przez Sekretariat.
 • Kierunek MERGED umożliwia studiowanie na topowych europejskich uczelniach: oprócz Uniwersytetu Warszawskiego można wybrać studia na Uniwersytecie Kopenhaskim i Uniwersytecie w Mediolanie.

Ciekawe życie studenckie

 • Koło Naukowe UCBS  pomaga studentom rozwijać zainteresowania i umiejętności. Zaangażowane jest w organizację projektów edukacyjnych (np. Dzień Ziemi, I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego) i badawczych wyjazdów terenowych (np. wyjazd na Syberię).
 • Z kolei prężnie działający Samorząd Studentów UCBS organizuje imprezy i obozy integracyjne oraz wydarzenia o charakterze klubowym.

Znaczenie dyplomu ukończenia studiów na naszych kierunkach

 • Dyplom ukończenia studiów wydany przez Uniwersytet Warszawski to przepustka do europejskiego rynku pracy. Uniwersytet Warszawski jest powszechnie znany w Europie, a dyplom ukończenia studiów na kierunku MSOŚ jest w oczach pracodawców doskonałym certyfikatem solidnego i wszechstronnego wykształcenia w zakresie ochrony środowiska.
 • Studia na kierunku MSOŚ przygotowują do pracy w: instytutach naukowych, laboratoriach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach doradczych.
 • Absolwenci SD są przygotowani do podjęcia pracy w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, w organizacjach międzynarodowych lub krajowych; w ośrodkach i instytutach badawczych, wdrożeniowych i analitycznych, w szczególności w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska, gospodarką odpadami, rozwojem lokalnym i regionalnym, w firmach konsultingowych, w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych, a także w biznesie.
 • MERGED kształci wysokiej jakości absolwentów, którzy są profesjonalistami w prywatnych firmach z obszaru przemysłu spożywczego i rolnego, zajmującymi się zrównoważoną produkcją i handlem odnawialnymi zasobami naturalnymi. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe zaangażowane w opracowywanie, wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie programów i projektów zorientowanych na odnawialne zasoby naturalne, w tym certyfikację i łańcuchy wartości; organy rządowe zaangażowane w monitorowanie i / lub działania związane z polityką; oraz uniwersytety i instytucje badawcze, w których absolwenci są zaangażowani w badania, w tym programy doktoranckie.

Pamiętaj! UCBS UW = 7 Wydziałów UW = 7 razy więcej możliwości!