Rada dydaktyczna UCBS

Skład Rady dydaktycznej dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Kadencja 2021-2024

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr Anna Batorczak (UCBS) a.batorczak@uw.edu.pl
dr Alicja Bobrowska (Wydz. Geologii) a.bobrowska@uw.edu.pl
dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia (Wydz. Geologii) Marzena.Szostakiewicz@uw.edu.pl
dr Łukasz Kozub (Wydz. Biologii) Lukasz.kozub@biol.uw.edu.pl
dr hab. Anna Piątek Wydz. Chemii apiatek@chem.uw.edu.pl 
dr Maciej Lenartowicz (Wydz. GiR) mlenarto@uw.edu.pl
dr Aleksander Jakubowski (Wydz. Prawa i Administracji) a.jakubowski@wpia.uw.edu.pl 
dr hab., prof. ucz. Jerzy Śleszyński (Wydz. Nauk Ekonom.) sleszynski@wne.uw.edu.pl

Przedstawiciele studentów:

1. Mirosław Banach
2. Alicja Foks
3. Katarzyna Olesiuk
4. Julia Potrzebowska
5. Teresa Witkowska
Stali Goście Rady Dydaktycznej:

1. prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii; bekras@chem.uw.edu.pl
2. dr hab. Ewa Durska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Geologii; ewadurska@uw.edu.pl
3. dr hab. Magdalena Markowska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii; ma.markowska2@uw.edu.pl
4. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych; majkor@uw.edu.pl
5. dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. UW – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki; Krzysztof.Turzynski@fuw.edu.pl
6. dr Dominika Gadowska-dos Santos – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych; dgadowska@wne.uw.edu.pl
7. dr Andrzej Bielecki – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji; a.bielecki@wpia.uw.edu.pl
8. dr hab. Monika Skorek – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania; mskorek@wz.uw.edu.pl
9. prof. dr hab. Marcin Zych – dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego; marcin.zych@uw.edu.pl
10. dr Monika Mętrak – adiunkt na Wydziale Biologii. m.metrak@uw.edu.pl

Kontakt:

Sekretariat ds. Studenckich
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Budynek Wydziału Geologii, II piętro, pokój: 2009
tel.: (22) 55 40 035, e-mail: a.pilatowicz@uw.edu.pl