Spotkanie Sojuszu 4EU+ w Mediolanie

7- 9 listopada, w Mediolanie, odbywa się coroczne spotkanie przedstawicieli uczelni członkowskich 4EU+. 

Sojusz 4EU+ tworzy osiem europejskich uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet w Mediolanie. Trzydniowe wydarzenie oznacza również początek rocznej kadencji Uniwersytetu Mediolańskiego jako przewodniczącego Rady Zarządzającej Sojuszu.

Podczas sesji roboczych, w których wezmą udział rektorzy, prorektorzy, pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci i studenci uczestnicy podsumują swoją dotychczasową działalność i sformułują plany na przyszłość. Główne przemówienie pt. Re-envisioning our common future. The key role of European universities wygłosi prof. Maurizio Ferrera z Uniwersytetu w Mediolanie zaś jednym z haseł przyświecających całemu wydarzeniu jest: #BuildingBridges. Becoming One European University– co stanowi zapowiedź budowy jednego, europejskiego uniwersytetu.

Drugiego dnia Annual Meeting 4EU+ odbędzie się sesja otwarta (Open Session), którą będzie można obejrzeć online na kanale YouTube Sojuszu 4EU+

Więcej informacji na stronie wydarzenia

fot: Università degli Studi di Milano

Szkolenie BHP 2023/24

Informujemy o terminach szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Semestr zimowy 2023/24:

  • 30.10.2023 – 11.02.2024
  • 23.02.2024 – 03.03.2024

Semestr letni 2023/24:

  • 18.03.2024 – 07.07.2024
  • 02.09.2024 – 15.09.2024

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Więcej informacji tutaj

Rekrutacja do programu MOST

program most

31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024!

MOST to program wymiany studentów i doktorantów, umożliwiający semestralny lub roczny pobyt na uczelni innej niż macierzysta. Kandydaci mogą wybierać spośród dwudziestu polskich uniwersytetów. Udział w programie jest bezpłatny.

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej.

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 potrwa od 31 października do 30 listopada. Odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK MOST

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu MOST

program most

 

Warszaty: emPOWER Climate: Sustainability Talks

W dniu 27.10.2023 odbyły się warsztaty w ramach inicjatywy firmy Bayer „emPOWER Climate: Sustainability Talks”. Spotkanie poświęcone było tematyce odżywania w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Ten ważny temat tegorocznych warsztatów: „Food and nutrition for health and climate” omawiany był w odniesieniu do następujących wyzwań związanych odżywaniem i produkcją żywności:

1. niedobory witamin i minerałów, nazywane „ukrytym głodem” dotykają niemal jedną na trzy osoby na świecie
2. produkcja większej ilości żywności dla wciąż rosnącej populacji – przy zmniejszających się zasobach – staje się ogromnym wyzwaniem
3. odpowiedzią na wyzwania klimatyczne jest rolnictwo regeneratywne i dekarbonizacja rolnictwa

Wśród zaproszonych gości byli eksperci: Kamil Wyszkowski, szef polskiego United Nations Global Compact, dr Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, prof. Tymon Zieliński lider zespołu badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz eksperci związani z firmą Bayer. W warsztatach, które odbywały się w siedzibie Bayer, Warszawa wzięło udział ponad 100 studentów z różnych kierunków i uczelni w Polsce. Wśród nich znaleźli się studenci MSOŚ oraz SD, a także absolwenci kierunku SD. Naszym studentom towarzyszyły dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska i kierownik studiów Sustainable Development- dr Anna Batorczak.

70 lat WNE UW

20 i 21 października 2023 roku odbyły się obchody Jubileuszu 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego- jednego z naszych Wydziałów Współtworzących.

Ze szczegółami obchodów można zapoznać się na stronie WNE

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

fot: WNE UW

 

 

 

BUP student conference: Environment and Well-being

This Sunday, 29 October, is the last day to apply to attend the BUP student conference: Environment and Well-being. All bachelor, master, and PhD students are welcome to apply to this event where you will be immersed in a range of activities including workshops, study visits, and lectures.

The student conference will take place between 6-9 December in Ostrava, Czech Republic. It will be based in this fascinating city as well as its surroundings.

The goal of the event is to:

  • Improve the knowledge of students around the key topics of this conference: Environment and Well-Being: a joint venture of technology, sciences, and humanities.
  • Promote and encourage stimulating discussions between students and staff members especially around the relevance of the topic for the everyday.
  • Discover and learn more about the city of Ostrava. Its historical context and current situation, as well as a Czech context on the highlighted topics.
  • Build skills in intercultural and interdisciplinary cooperation.

This student conference is organised by:
-The Baltic University Programme’s Coordinating Secretariat at Uppsala University, Sweden
-The Baltic University Programme’s National Centre in the Czech Republic at Ostrava University
-Ostrava University
-with contributions from all Czech universities within the BUP network. Including Czech Technical University in Prague and VSB-Technical University of Ostrava

To read more about event visit: https://www.balticuniv.uu.se/activities/bup-student-conference-environment-and-well-being/

fot:BUP

Konferencja: „Use of results from science and research to support environmental awareness at Matej Bel University and it’s ambient environment” 20.10.2023- Bańska Bystrzyca

20 października 2023r. na Uniwersytecie Mateja Bela (UMB) w Bańskiej Bystrzycy w Słowacji odbyła się konferencja: „Use of results from science and research to support environmental awareness at Matej Bel University and its ambient environment” poświęcona dobrym praktykom na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii na uniwersytetach.

Konferencja była podsumowaniem projektu zainicjowanego przez UMB, którego celem było zebranie informacji na temat inicjatyw dotyczących realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu podejmowanych na uniwersytetach w różnych krajach europejskich. W konferencji wzięli udział najważniejsi przedstawiciele UMB: Jego Magnificencja Rektor Prof. Vladimír Hiadlovský i Vice-Rektor ds. strategii, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej Doktor Miroslava Knapková.

Podczas konferencji dr Anna Batorczak przedstawiła działania Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz środowiska przyrodniczego i klimatu. Przed konferencją, na terenie kampusu uniwersyteckiego została uroczyście zasadzona lipa. To symboliczne drzewo dla Słowacji ma na przez długie lata świadczyć, o zobowiązaniu Uniwersytetu Mateja Bela do troski o środowisko i podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.