Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

W dniu 6 czerwca 2023 r. rusza rejestracja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz większość studiów drugiego stopnia realizowanych w roku akademickim 2023/2024.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 6 czerwca 2023
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 7 lipca 2023
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 8 lipca 2023
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 12 lipca 2023
Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego** 14, 17-18 lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 20 lipca 2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia:
– I termin 21, 24-25 lipca 2023
– II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) 26-27 lipca 2023
– III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie)*** 28, 31 lipca 2023

* Rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać również w innych terminach; informacje na ten temat znajdują się dla każdego kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu – link do pliku pdf, a także są dostępne przy każdym kierunku studiów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów – IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”] – link do strony.
** Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego) podane są przy każdym kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu – link do pliku pdf; są również opublikowane w systemie IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”] – link do strony.
*** Kolejne terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na poszczególnych kierunkach studiów – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – wyznaczają komisje rekrutacyjne. Po wyczerpaniu listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w terminie sierpniowo-wrześniowym.

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA