Kwalifikacja na studia częściowe Erasmus+2023/24

Rozpoczynamy kwalifikację na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24. Szczegółowe zasady kwalifikacji oraz harmonogram zostaną podane w terminie późniejszym, po ogłoszeniu przez BWZ ogólnych zasad kwalifikacji studentów do stypendium Erasmus+ 2023/24.

Więcej informacji tutaj

Konkurs UW „Zdążyć przed suszą” rozstrzygnięty

Gdy odnawiano budynek Dawnej Biblioteki wygląd zmienił nie tylko sam gmach, ale i jego otoczenie. To właśnie tam rośnie jedna najpiękniejszych wiśni japońskich, znajdujących się na zabytkowym terenie Uniwersytetu. Wiśnie można też spotkać przy Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, za Auditorium Maximum oraz gmachem Wydziału Polonistyki. Fot. M. Kaźmierczak

Nagrodę III stopnia w kategorii prace licencjackie otrzymała Weronika Cudna, absolwentka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, za pracę „Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych w rolnictwie na obszarze dorzecza Odry”. Serdecznie gratulujemy absolwentce naszego kierunku!!!

Więcej informacji na stronie UW

VI edycja Konkursu Stena Circular Economy Award

Drodzy Studenci,

Przesyłamy niżej wiadomość na temat konkursu i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Rozpoczęła się VI edycja konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jest to konkurs skierowany do studentów, w którym do wygrania są laptop, możliwość skorzystania z kursu biznesowego lub 10 000 złotych na realizację swojego pomysłu, na promowanie bądź wprowadzenie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w społeczeństwie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić prosty formularz, który można znaleźć na stronie: https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/. Znajdują się tam również szczegóły dotyczące konkursu oraz przykłady pomysłów, które wygrały w poprzednich edycjach. Zgłoszenia do konkursu są możliwe w okresie od 9 stycznia do 12 lutego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2023!

perspektywy-logo European Labour Mobility Congress - ELMC

W XIII edycji konkursu Interstudent, jak co roku, będziemy nagradzać najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy dobrych studentów, ciekawych i ambitnych ludzi, ale przede wszystkim aktywnych i zaangażowanych w środowisko akademickie swojej uczelni. I co roku, dzięki współpracy ze szkołami wyższymi, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów.

Od trzynastu lat udaje nam się pokazać zagranicznych studentów, którzy studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach.

Na kandydatury czekamy do 10 stycznia 2023 roku. Potem zbierze się Kapituła Konkursu, której pracami kieruje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, pod którego patronatem organizujemy konkurs. Nagrody przyznamy tradycyjnie w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Kapituła może także przyznać Nagrodę Specjalną na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2023 nastąpi w 9 lutego 2023 podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów: zagranicznych studentów uczelni publicznych i niepublicznych ze wszystkich stopni studiów, wszystkich kierunków i krajów. Czekamy na kandydatury młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też wykazują „ponadnormatywne” zaangażowanie społeczne, naukowe, sportowe. Regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzedniej edycji konkursu.

ANKIETA KONKURSOWA (.doc | .pdf)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2023 r.
Wypełnione i podpisane ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

Spotkanie Wigilijne w UCBS

19 grudnia w siedzibie naszej jednostki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział studenci kierunków MSOŚ i SD.

Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszeni goście mieli okazję spróbować tradycyjnych wigilijnych potraw, a także smakołyków z innych części Świata.

Dziękujemy pięknie wszystkim za przybycie. Cieszymy się ze mogliśmy w tak miły sposób spędzić ten przedświąteczny czas!

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!🎅🎅🎅

 

 

Propozycje 2 tematów prac magisterskich z Wydziału Fizyki

1 temat: Targeted communication strategy to raise user awareness on the pilot access offered within ATMO-ACCESS

(realizacja w j. polskim lub angielskim, znajomość j. polskiego nie jest wymagana, konieczna jest znajomość zaawansowana j. angielskiego) zatrudnienie na 1/2 etatu (grupa: pracownicy nienaukowi), 2000 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 stycznia 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 września 2023.

Promotor: Iwona Stachlewska i/lub Dominika Szczepanik (WF UW)

Opis
Based on the existing and new user community surveys, it will be identified how the communication to the users on the physical, remote and virtual pilot access offered within H20220 ATMO ACCESS project could be implemented in a more efficient ways. For this, mapping of the existing communication modalities already used by the three Research Infrastructures (ACTRIS, ICOS, IAGOS) will be done to identify the best strategies, proper means, and adequate tools for enhancing the pilot access visibility and proper advertising its attractiveness to the different user groups (e.g. scientists, private sector, monitoring authorities, finding agencies). Modalities to raise user awareness of the newly developed cross-RI services shall be proposed, including an evaluation and explanation on the added value of such integrated activities.

2 temat: Ocena optymalnych ścieżek przyszłej współpracy stacji monitoringu jakości powietrza z ośrodkami badawczymi w celu wzmocnienia potencjału i użyteczności monitoringu w m.st. Warszawie.

(realizacja w j. polskim lub angielskim, doskonała znajomość j. polskiego i j. angielskiego jest wymagana) zatrudnienie na 1/2 etatu (grupa: pracownicy nienaukowi), albo 2000 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 stycznia 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 września 2023 albo 2500 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 października 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 czerwca 2024

Promotor: Iwona Stachlewska (WF UW) + ew. drugi promotor z UCBŚ lub innego Wydziału

Opis
Zanieczyszczenie powietrza pozostaje największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia i wymaga ciągłych działań. Podejmowane są różne działania na szczeblu administracyjnym w celu rozwiązania tych problemów. Jednocześnie badania nad zanieczyszczeniem powietrza mogą pomóc w kształtowaniu polityki i ochronie zdrowia mieszkańców miast. Green Deal RI-URBANs projekt ma na celu oferowanie interoperacyjnych usług danych w celu sprostania wyzwaniom i potrzebom społecznym dotyczącym jakości powietrza w miastach i punktach przemysłowych. Łączy najnowocześniejszą naukę i technologię w celu unowocześnienia sieci monitorowania jakości powietrza (AQMN), zapewniając pomiar narażenia na najdrobniejsze cząstki i składniki pyłu atmosferycznego oraz szacowanie udziału źródeł, a także wydajną kurację, przechowywanie i udostępnianie danych. Wdrożenie tzw. RI-URBANs Pilots w wybranych miastach w Europie zademonstruje umiejętność integracji uzupełniających się systemów i metod pomiarowych, kontroli i zarządzania jakością danych z zastosowaniem zasad FAIR. Ostatecznym celem jest zapewnienie skalowania i trwałości oferowanych interoperacyjnych usług AQMNs-RI. Szczególnie cenna będzie możliwość oceny optymalnych ścieżek przyszłej współpracy stacji monitoringu jakości powietrza z ośrodkami badawczymi, takimi jak UW, w celu wzmocnienia potencjału i użyteczności monitoringu w m.st. Warszawie.

Uwaga: realizacja pracy dyplomowej połączona z zatrudnieniem

30 min for the climate – World Climate Day

Dear students,

Take part in an international symbolic action on World Climate Day!

At the same time, students all over the world will calculate their environmental footprint. You too can take part in this international mobilization!

How many planets would it take if everyone lived the same way as you?

Come and discover it in 30 minutes on December 8 at 2 p.m. (Brussels time).

To participate, connect to this link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkZTE1ZTItNGEyNC00ZWZkLWE1MDQtMTgzZWZjY2YwYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262e13b84-1960-4562-8c7f-72472951da8f%22%2c%22Oid%22%3a%22c4b20e36-c9c3-48eb-ad73-f72fbf443d3b%22%7d 

Not available on December 8? Calculate your environmental footprint now here: https://framaforms.org/ecological-footprint-world-climate-day-1669824819 

Mobilize for the planet and the climate!

 

ERASMUS + volunteer / internship projects for sea turtle conservation and rescue in Greece for 2023

Please see below 2023 volunteer/internship opportunities for sea turtle conservation and rescue in Greece.

ARCHELON, a nonprofit conservation organization active since 1983, runs a number of volunteer projects for the protection of sea turtles and their habitats in Greece every year. The projects are taking place in 8 locations which are the main sea turtle nesting beaches and feeding grounds in Greece as well as at ARCHELON’s Sea Turtle Rescue Centre, near Athens.

More than 500 volunteers from many countries across the globe participate in their projects every year, including about 30 field leaders. ARCHELON enters into internship agreements with 70 Universities and other educational establishments from all over the world every year.

For 2023 They are offering 9 project opportunities for full time volunteers as well as 8 project opportunities for field leaders and will welcome internships for both types of participation. Please find more information attached:

Flyer

Poster

Call for Volunteers

Project Brochure