MERGED online Open House 7.12.2023

Enrollment in Global Environment and Development is underway. We know you have many questions that you would like to know the answer to. The MERGED team is here to help you get to know our studies better!

So book your time now for an online Open House MERGED meeting. On that day, the program will be presented and all your questions will be answered.

When?
December 7, Thursday
At 4:30 and 5:30 PM Danish time (CET)

Meet us on Zoom

See you soon!

Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt w sprawie nowych studiów

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrektora ds. kształcenia UCBS, dr Aleksandra Jakubowskiego, z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt m.st. Warszawy.

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu koncepcji i programu studiów na powstającym kierunku „Ochrona Zwierząt”, który planowo zostanie uruchomiony na Uniwersytecie Warszawskim od roku akademickiego 2024/2025. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili zamierzenie uruchomienia nowego kierunku studiów. Jednocześnie zwrócili uwagę na potrzebę uwzględnienia w programie zagadnień siedliskowych oraz intensywną naukę regulacji prawa karnego, chroniących zwierzęta.

Konsultacje nowych programów studiów z Biurem Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

W dniu 10 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Pani Doroty Jedynak oraz Zastępcy Dyrektora tego Biura Pani Patrycji Stawiarz z Dyrektorem ds. kształcenia UCBS Panem dr. Aleksandrem Jakubowskim.

Przedmiotem spotkania było omówienie nowych programów studiów przygotowywanych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Kierownictwo Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy wyraziło zadowolenie z kształtu projektowanych programów, w tym z uwzględnienia sugestii i potrzeb Biura.

Studenci nowych i zreformowanych studiów będą mogli realizować praktyki zawodowe w komórkach Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Jednocześnie ustalono plan konsultacji programów studiów w ramach dyskusji społecznej prowadzonej przez m.st. Warszawę.

INVITATION to „Cultural Orientation” workshop on 23.11.2023

Welcome Point invites all international (non-Polish) Students to CULTURAL ORIENTATION WORKSHOP on 23rd November (Thursday), 3.00 – 7.15 pm.

Registration form: https://forms.gle/6Nr9VXkCQHMn9bXZ9 

What will you learn?
• Polish culture – an overview, national and everyday symbols
• Most common behaviour and communication styles
• Polish dos and don’ts
• Living in Warsaw
• Significant Polish Contexts: historical, geographical, cultural one
• Important Polish Dates and Traditions

The workshop is free of charge. Snacks included.

All you have to do is to:
1. sign up,
2. accept UW and NAWA regulations,

3. come and participate in the event at the given time and place.

More workshops are coming soon! Check https://welcome.uw.edu.pl/ for updates.
If you have questions, please write to: welcome.event@uw.edu.pl

Global Environment and Development (MERGED)- admission start

MERGED admission

The world faces unprecedented problems–natural resources are disappearing, global value chains supply unsustainable products, standard agricultural production systems are outdated, millions live in poverty, and the climate is changing for the worse. Do you want to contribute to solving these problems? Are you looking for a master’s programme combining theories with fieldwork?

Then the MSc programme in Global Environment and Development (MERGED) is your answer! This elite two-year European Mundus Joint Master Degree programme will enable you to handle today’s global challenges concerning the sustainable use of natural resources and developing new agricultural production systems. MERGED is a joint programme developed and implemented by universities in Denmark, Italy, and Poland.

The programme provides MERGED students with coordinated and direct access to high-quality teaching in Europe. And you can use the international research networks of the teaching staff to find topics and supervisors – when you decide on your thesis topic. The first year, all MERGED students are at the University of Copenhagen in Denmark. Besides the many field trips in individual modules, there is a joint spring school where you carry out interdisciplinary fieldwork using the knowledge and tools acquired in the classrooms. In the second year, you choose between the specialisation in Sustainable Environmental Devel opment at the University of Warsaw in Poland and the specialization in Agricultural Development at the University of Milano in Italy.

JOIN THE MASTER IN GLOBAL ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT MERGED!


When to apply?
The Application Portal opens:
Citizens from any country not mentioned below: 15 November
Citizens from EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, or Switzerland: 16 January

Application deadline:
Deadline for citizens from any country not mentioned below: 15 January
Deadline for citizens from EU, Iceland, Norway, Liechtenstein, or Switzerland: 1 March


For more information, visit www.merged.info. You can read about the programme and partner universities, available scholarships, find application forms, etc.

Spotkanie Sojuszu 4EU+ w Mediolanie

7- 9 listopada, w Mediolanie, odbywa się coroczne spotkanie przedstawicieli uczelni członkowskich 4EU+. 

Sojusz 4EU+ tworzy osiem europejskich uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet w Mediolanie. Trzydniowe wydarzenie oznacza również początek rocznej kadencji Uniwersytetu Mediolańskiego jako przewodniczącego Rady Zarządzającej Sojuszu.

Podczas sesji roboczych, w których wezmą udział rektorzy, prorektorzy, pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci i studenci uczestnicy podsumują swoją dotychczasową działalność i sformułują plany na przyszłość. Główne przemówienie pt. Re-envisioning our common future. The key role of European universities wygłosi prof. Maurizio Ferrera z Uniwersytetu w Mediolanie zaś jednym z haseł przyświecających całemu wydarzeniu jest: #BuildingBridges. Becoming One European University– co stanowi zapowiedź budowy jednego, europejskiego uniwersytetu.

Drugiego dnia Annual Meeting 4EU+ odbędzie się sesja otwarta (Open Session), którą będzie można obejrzeć online na kanale YouTube Sojuszu 4EU+

Więcej informacji na stronie wydarzenia

fot: Università degli Studi di Milano

Szkolenie BHP 2023/24

Informujemy o terminach szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Semestr zimowy 2023/24:

  • 30.10.2023 – 11.02.2024
  • 23.02.2024 – 03.03.2024

Semestr letni 2023/24:

  • 18.03.2024 – 07.07.2024
  • 02.09.2024 – 15.09.2024

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Więcej informacji tutaj

Rekrutacja do programu MOST

program most

31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024!

MOST to program wymiany studentów i doktorantów, umożliwiający semestralny lub roczny pobyt na uczelni innej niż macierzysta. Kandydaci mogą wybierać spośród dwudziestu polskich uniwersytetów. Udział w programie jest bezpłatny.

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej.

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 potrwa od 31 października do 30 listopada. Odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK MOST

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu MOST

program most