Dzień adaptacyjny MSOŚ- materiały

Za nami dzień adaptacyjny I i II stopnia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska!

27 września spotkaliśmy się ze studentami MSOŚ, aby podczas spotkania mogli dowiedzieć się więcej o programie studiów, zapoznać się z zasadami studiowania oraz charakterystyką jednostki.

Spotkania poprowadzili kierownik studiów MSOŚ- dr Alicja Bobrowska oraz Dyrektor ds. kształcenia dr Aleksander Jakubowski. Wystąpiły również przedstawicielki sekretariatów studenckich I i II stopnia MSOŚ- inż. Katarzyna Sołdaczuk i mgr. Anita Piłatowicz.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i życzymy powodzenia!

Poniżej znajdują się prezentacje:

MSOŚ I

MSOŚ II

 

 

Adaptation Day for students of the Sustainable Development

An Adaptation Day for students of the Sustainable Development is behind us!

On September 29, we met with newly admitted students so they could learn more about the Sustainable Development Studies.

The meeting was led by Head of Sustainable Development studies Anna Batorczak, PhD, Agnieszka Kałmykow-Piwińska, PhD, Eng. Guardian of the year from the Geology Department and Katarzyna Sołdaczuk, Eng. from the Secretariat for Student Affairs.

At the meeting, students had the opportunity to learn more about the study program, familiarize themselves with the rules of study and the characteristics of the unit.

We thank all participants for coming and wish them good luck!

Presentation

 

Konferencja: „Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego”

28-29.09 2023 w budynku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego„.

Na konferencji wystąpiła dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska, która zaprezentowała temat: „Postrzeganie realizacji celów rozwoju zrównoważonego przez studentów”,

a także dr hab. prof. UW Jerzy Śleszyński z Wydziału Nauk Ekonomicznych, który wygłosił prelekcję: „Krytyczna analiza teorematu Ronalda Coase’a”.

Celem konferencji jest dyskusja teoretyków i praktyków zajmujących się rozwojem zrównoważonym, prezentacja badań i działań podejmowanych przez członkinie i członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się tą tematyką.

W czasie obrad poszukiwane będą przede wszystkim odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie wyzwania dla rozwoju zrównoważonego wynikają z bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej?
  • Jakie bariery można zdiagnozować w realizacji celów rozwoju zrównoważonego?
  • Jak grupy interesariuszy (w tym szczególnie samorządy, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe) praktycznie wdrażają założenia rozwoju zrównoważonego?
  • Jakie wyzwania rozwojowe, uwzględniające zasady rozwoju zrównoważonego, stoją przed Polską, Europą, światem?

zdjęcia: Mariola Zalewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Master’s Degree Programme in Global Environment and Development (MERGED) – Webinar 2.10.2023

On 02.10.2023 at 4 p.m. we invite you to a presentation of the Master’s Degree Programme of the Faculty of Agricultural and Food Sciences – Erasmus Mundus Joint Master.

The event will be held in the form of a Webinar.

During the event, Prof. Carsten Smith-Hall, University of Copenaghen will present the MERGED course followed by an introduction to each track:

  • The track on „Sustainable Environmental Development,” Prof. Mariola Zalewska, University of Warsaw
  • The track on „Agricultural Development,” Prof. Carlo Pozzi, University of Milano

You will also get answers to all your questions.

The event will be held in English.

To participate, register on the website: cosp.orientamento.unimi.it and sign in for the event.

More informations about MERGED at: https://merged.info/

 

Inauguracja roku akademickiego na WPiA UW

28 września 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024, którą otworzył Dziekan WPiA UW, prof. dr hab. Tomasz Giaro.- Wydział Prawa i Administracji jest jednym z naszych Wydziałów Współtworzących.

Nowoprzyjęci studenci mieli możliwość wysłuchać przemówienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dra hab. Alojzego Z. Nowaka.

Podczas ceremonii odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Następnie Wykład Inauguracyjny pt. „Konstytucyjne gwarancje ochrony wartości polskiego pieniądza” wygłosił dr hab. Przemysław Litwiniuk, prof. SGGW

zdjęcia WPiA UW

 

 

Inauguracja roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych

25 września br. w Auli im. Mickiewicza, Auditorium Maximum odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych- jednym z naszych Wydziałów Współtworzących.

Uczestników Inauguracji przywitała Dziekan Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. życząc sukcesów i zapewniając o wsparciu Wydziału i Uniwersytetu.

W inauguracji wziął udział  JM Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak oraz Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych UW prof. dr hab. Sambor Grucza.

W nowym roku akademickim zgromadzonych powitała także Prodziekan ds. studenckich WNE UW dr Dominika Gadowska-dos Santos. Symbolicznymi indeksami zostali wyróżnieni studenci, którzy z najlepszymi wynikami zakwalifikowali się na studia I i II stopnia.

Wykład Inauguracyjny przedstawił dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii WNE UW) – Dyrektor Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Zdjęcia: WNE

Porozumienie o współpracy GDOŚ i UCBS

W Warszawie, 26 września 2023 r., Agnieszka Chilmon, Dyrektor Generalny GDOŚ i Aleksander Jakubowski, Dyrektor ds. Kształcenia UCBS podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Celem inicjatywy jest innowacyjne i interdyscyplinarne podejście do ochrony środowiska oraz wspólna troska o zrównoważony rozwój,

a także:

  • Wspólne działania dydaktyczne, rozwojowe i naukowe poprzez transfer wiedzy, organizację praktyk dla studentów i absolwentów oraz wzajemną promocję.
  • Edukowanie kolejnych pokoleń, wzbogacenie programów nauczania o aspekty prośrodowiskowe.
  • Konsultacje dotyczące kierunków studiów organizowanych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, w tym w sprawach programów oraz uczestnictwo w zespołach i radach programowych tych studiów.

Współpraca Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze środowiskiem uniwersyteckim pozwoli na wymianę cennych doświadczeń, umożliwi również rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni. W ramach partnerstwa strony zapewnią promocję zatrudnienia – w tym budowania ścieżki kariery w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – wśród studentów lub absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

W wydarzeniu ze strony UCBS uczestniczyły również dr Alicja Bobrowska- Kierownik Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, oraz inż. Katarzyna Sołdaczuk- przedstawiciel sekretariatu ds. studenckich.

Cieszymy się, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) wspólnie wykorzystają doświadczenia i możliwości obu organizacji w działaniach na rzecz ludzi i przyrody.

zdjęcia: GDOŚ

Dni i godziny dziekańskie w UCBS

Dni i godziny dziekańskie

1. z uwagi na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim ustanawia się dzień dziekański w dniu 2 października 2023 r.

2. z uwagi na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem ustanawia się godziny dziekańskie w dniu 5 października 2023 r. w godzinach 16:15-18:15.

Inauguracja roku na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

26 września 2023 roku w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się inauguracja roku na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest jednym z Wydziałów Współtworzących UCBS.

W inauguracji wzięła udział Dyrektor UCBS- dr. Mariola Zalewska.

Wykład inauguracyjny: „Drzewa w mieście – nie/doceniany potencjał” wygłosiła dr Bożena Kicińska, prof. ucz.

Dr Kicińska od wielu lat współpracuje z naszą jednostką prowadząc zajęcia dla studentów kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych m.in „Zagrożenia i ochrona atmosfery” czy „Podstawy meteorologii i klimatologii”.