Porozumienie o współpracy GDOŚ i UCBS

W Warszawie, 26 września 2023 r., Agnieszka Chilmon, Dyrektor Generalny GDOŚ i Aleksander Jakubowski, Dyrektor ds. Kształcenia UCBS podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Celem inicjatywy jest innowacyjne i interdyscyplinarne podejście do ochrony środowiska oraz wspólna troska o zrównoważony rozwój,

a także:

  • Wspólne działania dydaktyczne, rozwojowe i naukowe poprzez transfer wiedzy, organizację praktyk dla studentów i absolwentów oraz wzajemną promocję.
  • Edukowanie kolejnych pokoleń, wzbogacenie programów nauczania o aspekty prośrodowiskowe.
  • Konsultacje dotyczące kierunków studiów organizowanych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, w tym w sprawach programów oraz uczestnictwo w zespołach i radach programowych tych studiów.

Współpraca Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze środowiskiem uniwersyteckim pozwoli na wymianę cennych doświadczeń, umożliwi również rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni. W ramach partnerstwa strony zapewnią promocję zatrudnienia – w tym budowania ścieżki kariery w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – wśród studentów lub absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

W wydarzeniu ze strony UCBS uczestniczyły również dr Alicja Bobrowska- Kierownik Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, oraz inż. Katarzyna Sołdaczuk- przedstawiciel sekretariatu ds. studenckich.

Cieszymy się, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) wspólnie wykorzystają doświadczenia i możliwości obu organizacji w działaniach na rzecz ludzi i przyrody.

zdjęcia: GDOŚ

Dni i godziny dziekańskie w UCBS

Dni i godziny dziekańskie

1. z uwagi na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim ustanawia się dzień dziekański w dniu 2 października 2023 r.

2. z uwagi na inaugurację roku akademickiego 2023/2024 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem ustanawia się godziny dziekańskie w dniu 5 października 2023 r. w godzinach 16:15-18:15.

Inauguracja roku na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

26 września 2023 roku w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się inauguracja roku na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest jednym z Wydziałów Współtworzących UCBS.

W inauguracji wzięła udział Dyrektor UCBS- dr. Mariola Zalewska.

Wykład inauguracyjny: „Drzewa w mieście – nie/doceniany potencjał” wygłosiła dr Bożena Kicińska, prof. ucz.

Dr Kicińska od wielu lat współpracuje z naszą jednostką prowadząc zajęcia dla studentów kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych m.in „Zagrożenia i ochrona atmosfery” czy „Podstawy meteorologii i klimatologii”.

Welcome Days 28-29 września

welcome days 2023Zespół Welcome Point serdecznie zaprasza nowych międzynarodowych studentów długoterminowych na wyjątkowe spotkanie przygotowane specjalnie, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji na początek drogi na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Kiedy?
– Spotkanie w języku polskim: 28 września (czwartek)
– Spotkanie w języku angielskim: 29 września (piątek)

Obie sesje rozpoczną się o godzinie 11:00.

Gdzie?
Budynek Audytorium Maximum, Krakowskie Przedmieście 26/28

Jak się zarejestrować?
– Zarejestruj się na spotkanie w języku polskim: https://forms.gle/bhMx3aJcGBsXzW5L7
– Zarejestruj się na spotkanie w języku angielskim: https://forms.gle/z7moGpGQztpDsgdM6

W razie pytań lub wątpliwości, śmiało skontaktujcie się z Welcome Point za pomocą e-maila: welcome.event@uw.edu.pl

Odwiedzajcie także welcome.uw.edu.pl, gdzie niedługo opublikowana zostanie oferta zajęć adaptacyjnych!

Ćwiczenia terenowe „Metody badawcze w geografii fizycznej”

W drugiej połowie września nasi studenci I roku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych z „Metod badawczych w geografii fizycznej”. Nie zabrakło także zajęć z hydrologii prowadzonych przez dr Barbarę Nowicką.

Uczestnicy zajęć dokumentowali sposób zagospodarowania Potoku Służewieckiego w Warszawie i jego wpływ na wody badanego cieku. Podczas badań  studenci mieli wyjątkową okazję przekonać się jak w ciągu 1 godziny mogą diametralnie zmienić się stan i parametry fizykochemiczne wody na skutek zrzutu związanego z uruchomieniem Małej Elektrowni Wodnej. W pobliżu ujścia potoku do Jeziorka Wilanowskiego odnaleźli znaki Wielkiej Wody i mogli sprawdzić jak wysoko sięgało zwierciadło wody Wisły, podczas powodzi w XIX i XX wieku.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w geografii fizycznej (geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii i gleboznawstwa). W trakcie zajęć prezentuje się współczesną problematykę prac badawczych i stosowane metody opracowań. Pokazywane jest szerokie spektrum problematyki naukowej realizowanej w poszczególnych zakładach. Dużą wagę przykłada się do przygotowania i prowadzenia prac terenowych jako źródła danych podstawowych. Omawia się też eksperymenty pomiarowe.

fot. Barbara Nowicka

Welcome day for students of Sustainable Development: September, 29 at 2 pm

welcome dayDear Students! We are all very excited about the new academic year 2023/24 and we are looking forward to meet You at the University of Warsaw during realization of the Sustainable Development graduation course.

To make a good start for You we would like to invite You for the welcome day for students of Sustainable Development which will be held at the Department of Geology (the same building, where the office of UCBS is), room 3119, on 29th of September, 2023 at 2.00 p.m.

During the welcome day we would like to tell you all the important issues about the SD courses. The meeting will be also held in the remote way. Link to the meeting together with the presentation which is going to be shown during our meeting will be sent to You later.

Please also take in mind that the Welcome Point of the University of Warsaw is organizing Welcome Day 2023 You can participate in one of two stationary meetings:

https://welcome.uw.edu.pl/welcome-days-live-meetings-on-28th-and-29th-september/
Meeting in Polish: September 28th (Thursday)
Meeting in English: September 29th (Friday)
Both sessions will commence at 11:00 a.m.

We will see You personally on our meeting in the room no 3119 of Geology Department Building, Żwirki I Wigury street, no. 93 at 2.00 pm

Shopping Center Forum 2023 Fall-wystąpienie dyrektor Marioli Zalewskiej

SCF2023

Zakończyły się targi Shopping Center Forum 2023 Fall. Częścią wydarzenia była konferencja, podczas której wiele uwagi poświęcono zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości komercyjnych.

W konferencji uczestniczyła dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska, która wzięła udział w sesji „Rynek centrów handlowych na ścieżce zrównoważonego rozwoju”. Omówiła temat „Ewolucja postaw klientów – konsekwencje dla rynku centrów handlowych”. Podczas panelu szeroko dyskutowano wymogi raportowania ESG i dyrektywy CSRD.

Shopping Center Forum 2023 jest to jedne z największych wydarzeń w branży nieruchomości komercyjnych. Jest doskonałą okazją do spotkań zarządców centrów i parków handlowych, przedstawicieli największych marek, a także wszystkich, którzy odpowiadają za kształtowanie rynku.

zdjęcie: NHOOD Polska

Stypendium rektora 2023/2024

stypendium rektoraInformujemy o możliwości wnioskowania o stypendium rektora.

Wnioskowanie o stypendium zostanie uruchomione 2 października 2023 roku.
Wnioski składa się w pełni elektronicznie tj. wniosek wypełnia się oraz podpisuje elektronicznie za pomocą serwisu USOSweb. Nie ma konieczności przynoszenia podpisanego wniosku do dziekanatu/sekretariatu.

Termin na złożenie wniosku upływa 16 października 2023 roku.

Wszystkie pytania w sprawie stypendium rektora należy kierować bezpośrednio do Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego na adres bpm@uw.edu.pl. Studenci mogą również poszukiwać informacji na naszej stronie internetowej bpm.uw.edu.pl.

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2023-2024-dla-studentow/

Więcej informacji dotyczących stypendiów na UW można znaleźć w zakładce: sprawy socjalne