ERASMUS +

Program ERASMUS+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 opierający się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Projekty przyjęte do finansowania w ramach programu Erasmus+ 2014-2020 mogą być realizowane do roku 2023 roku. Więcej informacji: TUTAJ

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
 • program Jean Monnet
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem

Kraje uczestniczące w programie:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Studenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na część studiów do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy
 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Absolwenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Koordynatorem Programu ERASMUS+ w naszej jednostce jest inż. Katarzyna Sołdaczuk.

Erasmus + internships