ERASMUS +

Program ERASMUS+

W ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/25 można ubiegać się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe w zakresie umów UCBS do następujących uczelni partnerskich:

 • Austria,  Universitat fur Bodenkultur Wien: 1 miejsce /studia I stopnia- Tylko język niemiecki na poziomie B2/ studia II stopnia-  jęz. angielski na poziomie B2 lub jęz. niemiecki na poziomie B2. Okres trwania semestru- 5 miesięcy,
 • Czechy, Charles University: 4 miejsca: 2 miejsca – studia I stopnia i 2 miejsca studia II stopnia /jęz. angielski na poziomie B2/okres trwania semestru- 4 miesiące/

Ponadto nasi studenci mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach Wydziałów Współtworzących UCBS, pod warunkiem uzyskania zgody Koordynatora ds. mobilności UCBS, Katarzyny Sołdaczuk (k.soldaczuk@uw.edu.pl) i Koordynatora ds. mobilności na wybranym Wydziale Współtworzącym UCBS. Student UCBS przechodzi w takim przypadku kwalifikacje na wybranym Wydziale Współtworzącym UCBS.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach Wydziałów Współtworzących UCBS należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. Szczegółowe informacje (w tym aktualne komunikaty i formularze do pobrania) znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) Szczegółowe zasady oraz harmonogram zostaną podane w terminie późniejszym, po ogłoszeniu przez BWZ ogólnych zasad kwalifikacji studentów do stypendium Erasmus+ 2024/25.

Data końcowa składania dokumentów w procesie kwalifikacji na wyjazd na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2024/2025- 29 lutego 2024 r.

Wymagane dokumenty – w zakładce Kwalifikacja na studia częściowe 2024/25 (lista dokumentów może ulec zmianie po ogłoszeniu przez BWZ ogólnych zasad kwalifikacji na rok 2024/2025)

Szczegółowe informacje (w tym komunikaty i formularze do pobrania) znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ)

Kwalifikacja na studia częściowe 2024/25

Data końcowa składania dokumentów w procesie kwalifikacji na wyjazd na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2024/2025- 29 lutego 2024 r.

Wymagane dokumenty*

formularze znajdują się na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/studia-2024-2025/

*lista dokumentów może ulec zmianie po ogłoszeniu przez BWZ ogólnych zasad kwalifikacji na rok 2024/2025

Informacje ogólne

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 opierający się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Projekty przyjęte do finansowania w ramach programu Erasmus+ 2014-2020 mogą być realizowane do roku 2023 roku. Więcej informacji: TUTAJ

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
 • program Jean Monnet
 • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem

Kraje uczestniczące w programie:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Studenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na część studiów do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy
 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Absolwenci w ramach Erasmus+ mogą ubiegać się o wyjazd:

 • na praktykę do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Koordynatorem Programu ERASMUS+ w naszej jednostce jest inż. Katarzyna Sołdaczuk. k.soldaczuk@uw.edu.pl

Praktyki zagraniczne ROK AKADEMICKI 2022/2023; 2023/24

Praktyki zagraniczne ERASMUS+ 

 • na stronie Biura Współpracy z Zagranicą została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ.