Studia zagraniczne

W ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/24 istnieje możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe do następujących uczelni partnerskich:

  • Austria Universitat fur Bodenkultur Wien 1 miejsce / liczba 5 miesięcy / I lub II stopień / jęz. angielski na poziomie B2 lub jęz. niemiecki na poziomie B2
  • Czechy Charles University 4 miejsca : 2 miejsca I stopień studiów i 2 miejsca II stopień studiów/ jęz. angielski na poziomie B2 / liczba miesięcy 4 /

Ponadto nasi studenci mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach wydziałów współtworzących UCBS, pod warunkiem uzyskania zgody koordynatora ds. mobilności naszej jednostki i koordynatora ds. mobilności na wybranym wydziale współtworzącym UCBS. Student UCBS podlega w takim przypadku procesowi kwalifikacji na wybranym wydziale współtworzącym UCBS.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach wydziałów współtworzących UCBS należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Szczegółowe informacje (w tym komunikaty i formularze do pobrania) znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ)