Ćwiczenia terenowe

Szczegółowe informacje na temat zajęć dostępne są w USOSweb

Ćwiczenia terenowe dla I roku:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I i II ROKU MSOŚ I STOPNIA O KURSIE TERENOWYM „Naturalne i antropogeniczne procesy w strefie brzegowej Bałtyku, Technologie czystej energii – Pobrzeże”:

  1. Informacje dla studentów
  2. Ogłoszenie
  3. Regulamin kursu

Ćwiczenia terenowe dla II roku:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW II i III ROKU MSOŚ O KURSIE TERENOWYM ZINTEGROWANE OBSERWACJE I POMIARY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH:

  1. Informacje dla studentów
  2. program kursu

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

BARDZO WAŻNE!!! Przebywając na zajęciach terenowych należy mieć ze sobą dokument potwierdzający uprawnienia studenta do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje.

Zwrot kosztów za bilety

Jednostka zwraca koszty przejazdu na obowiązkowe zajęcia terenowe (w obie strony: PKP pośpieszny II klasa (ze zniżką studencką) + PKS / bus). Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest okazanie oryginalnych biletów przejazdu (w obie strony).

Po powrocie z zajęć terenowych Starosta Roku zbiera wszystkie bilety i wraz z przygotowaną listą przekazuje do sekretariatu ds. studenckich do pok. 2007.

Za zajęcia terenowe do wyboru (np. Flora i fauna, Ekologia terenowa, itp.) nie ma zwrotów.

Pytania i wątpliwości

Należy kierować do Pani Elżbiety Wójcik tel. (22) 55 40 033.