VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award

StenaZachęcamy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award.

Celem konkursu jest edukacja i promowanie wiedzy nt. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz aktywizacja firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie, a także promowanie rozwiązań przedstawionych przez studentów.

Stena Recycling upowszechnia wiedzę o korzyściach płynących z GOZ i wspiera transformację polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny, a konkurs tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami biznesu. Pokazuje, że ideę cyrkularną wdrażać mogą zarówno duże, międzynarodowe koncerny, średnie i małe przedsiębiorstwa, jak i startupy oraz organizacje pozarządowe. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku.

Konkurs ma trzy kategorie:.
– Pierwsza kategoria dedykowana jest studentom, którzy mają pomysł na to jak wdrożyć lub promować gospodarkę obiegu zamkniętego.
– Druga z nich to kategoria dla przedsiębiorców, którzy już wdrożyli działania gospodarki obiegu zamkniętego w swoich firmach.
– Trzecia kategoria skierowana jest do tych firm, które promują idee GOZ wśród pracowników, biznesu lub społeczeństwa.

Nagrodami dla zwycięskich studentów są: możliwość prezentacji pomysłu biznesowi, laptop oraz dofinansowanie do wybranego z przedstawionej oferty kursu biznesowego.

Więcej na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.stenarecycling.pl/scea

 

EKOinnowatorzy 2022 – ogólnopolski konkurs dla kół naukowych, studentów i doktorantów

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Zapraszamy Was do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej, konstrukcyjnej, organizacyjnej i popularyzatorskiej o charakterze proekologicznym.

Konkurs składa się z czterech etapów, które obejmują kolejno: przyjmowanie zgłoszeń, organizację cyklu warsztatów, organizację Uroczystej Gali Finałowej oraz wydanie pamiątkowego albumu.

Uroczysta Gala Finałowa, podczas której wyłonieni zostaną laureaci konkursu, odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) w Forest Hotel – nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym na Wzgórzu Zamkowym w krakowskich Przegorzałach (Kraków, ul. Jodłowa 13). Zdalne dołączenie do Gali Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom, co umożliwi połączenie w jednym czasie uczestników znajdujących się na miejscu i przed komputerami.

Kategorie konkursowe

W tegorocznej edycji wydarzenia zostały przewidziane następujące kategorie konkursowe:

  • EKOinnowacyjne Koło Naukowe
  • Student EKOinnowator
  • Doktorant EKOinnowator

Dodatkowo, Jury konkursowe przyzna wyróżnienia w kategoriach specjalnych:

– Innowacje ekologiczne
– Innowacje produktowe
– Innowacje społeczne
– Osiągnięcia naukowe
– Osiągnięcia organizacyjne

Harmonogram konkursu

01.10.2022 – 30.11.2022 Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz przesyłanie potwierdzeń rejestracji
23.11.2022 – 6.12.2022 Cykl warsztatów online
1.12.2022 Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do Gali Finałowe
8.12.2022 Uroczysta Gala Finałowa
15.12.2022 Wydanie pamiątkowego albumu

 

Nagrody
Na zwycięzców konkursu EKOinnowatorzy czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki. Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych (EKOinnowacyjne Koło Naukowe, Student EKOinnowator, Doktorant EKOinnowator), a także w pięciu kategoriach specjalnych. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie.

Strona konkursu:
www.ekoinnowatorzy.pl

Konkurs na dofinansowanie mobilności studentek i studentów UW

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości- Uczelnia Badawcza.

Inicjatywa ta ma na celu dofinasowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im wyjazdów do zagranicznych jednostek naukowych.

Więcej informacji na stronie

4EU+ Annual Meeting 2022

26 – 28 października 2022 miało miejsce doroczne spotkanie: 4EU+ Annual Meeting 2022- Sustainability – an ever closer alliance. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Kopenhaski.

Sojusz 4EU+ istnieje już od pięciu lat, a z roku na rok współpraca między uczelniami staje się coraz silniejsza i bardziej wiążąca. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był zrównoważony rozwój, wymieniono również doświadczenia z dotychczasowej współpracy, przedstawiono plany na przyszłość, a także odbyły się spotkania robocze poszczególnych Flagshipów.

W spotkani wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, wśród nich dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska

Więcej informacji na stronie: https://4euplus2022.eu/

oraz: https://www.uw.edu.pl/annual-meeting-4eu-w-kopenhadze/

Zapisy na OGUN-y “JĘZYK, KOMUNIKACJA, KULTURA”

Trwają zapisy na OGUN-y “JĘZYK, KOMUNIKACJA, KULTURA” przygotowane przez Wydział Neofilologii w ramach programu ZIP „Zajęcia doskonalące kompetencje językowe i komunikacyjne przydatne w nauce i na rynku pracy”.

Zajęcia ruszają już od 24 października.

Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji tutaj

Program Edukacja – wyjazdy pracowników do Norwegii

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień

Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR

Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Szczegóły na:

stronie BWZ

Stronie Programu Edukacja

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w UCBS- relacja

3 października 2022 w budynku wydziału Geologii przy ulicy Żwirki i Wigury 93 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności akademickiej UW, studenci kierunków Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Sustainable Development oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i hymnu Unii Europejskiej, po czym przemówienie wygłosiła dr Mariola Zalewska, Dyrektor UCBS. Po przemówieniu p. Dyrektor odbyła się immatrykulacja i uroczysta przysięga nowych studentów, a także głos zabrał przedstawiciel studentów.

Obchody uświetnił wykład prof. dr hab. Bogdana Jaroszewicza, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW: Przyroda nie ma prawa głosu – musimy się o nią upominać. Nature is not given a voice – we must advocate for her

 

5 urodziny Welcome Point

Welcome Point obchodzi w tym roku swoje 5. urodziny!

Serdecznie zapraszamy 5 października na Mały Dziedziniec UW w godz. 10.00 – 15.00, gdzie wraz ze studentami Welcome Point przygotował dzień pełen muzyki i gier. Będzie okazja lepiej się poznać, słodko zjeść i sprawdzić w najróżniejszych konkurencjach – od lingwistycznych po artystyczne.

Więcej informacji tutaj

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego

14 września ruszyła możliwość zgłoszenia kandydatów do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego.

W tegorocznej edycji nagradzane będą działania i projekty zrealizowane w 2021 roku. Pula nagród to 30 tys. zł. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat. Zgłosić można jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 października.

W ubiegłorocznej edycji laureatami zostały osoby, które angażowały się w sprawy ekologii, klimatu, kryzysu humanitarnego jak również organizowały akcje mające na celu szerzenie rzetelnej edukacji seksualnej czy działania na rzecz osób doświadczających przemocy. Sylwetki laureatów można zobaczyć również na stronie: dzialam.um.warszawa.pl/laureaci-ii-nagrody

Zgłoszeń dokonać można za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego

Więcej informacji: tutaj

MERGED- Nowy kierunek studiów realizowany w ramach Sojuszu 4EU+

Informujemy o uruchomieniu nowego kierunku studiów: MERGED- Globalne Środowisko i Rozwój- Global Environment and Development realizowanego w ramach Sojusz 4EU+ i jednocześnie zapraszamy zainteresowanych kandydatów do składania aplikacji.

MERGED jest współtworzony przez Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Kopenhadze; Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW i Wydział Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uniwersytetu w Mediolanie. Wszyscy są partnerami w ramach 4EU+ Alliance i są zaangażowani w pogłębianie współpracy dydaktycznej, podnoszenie jakości nauczania i zwiększanie współpracy.

Koordynator programu:

Prof. dr Carsten Smith-Hall – Uniwersytet Kopenhaski

Koordynatorzy lokalni:

Prof. Carlo Pozzi – Uniwersytet w Mediolanie

Dr Mariola Zalewska – Uniwersytet Warszawski

Celem kierunku jest wykształcenie absolwentów, którzy potrafią identyfikować krytyczne dla rozwoju gospodarczego, środowiskowego, instytucjonalnego i społecznego aspekty zarządzania odnawialnymi zasobami naturalnymi oraz opracowywać odpowiednie rozwiązania. Absolwenci MERGED staną się profesjonalistami w prywatnych i publicznych firmach, organizacjach rządowych i pozarządowych,  instytucjach badawczych.

Więcej informacji tutaj