Programu „Studenci dla Otoczenia”/ kurs coolTUTOR

W ramach programu „Studenci dla Otoczenia” we współpracy z WPiA, Wydziałem Psychologii i Wydziałem Pedagogicznym.
uruchomiony został kurs „coolTUTOR – program kształcący kompetencje studentów w zakresie komunikacji międzykulturowej i pracy z osobami dotkniętymi kryzysem humanitarnym”
Link:

Ogłoszenie stypendialne – PROGRAM EDUKACJA

Uniwersytet Warszawski jest Beneficjentem Programu Edukacja, finansowanego z Funduszy EOG i realizuje projekt w ramach Komponentu II dotyczącego mobilności w szkolnictwie wyższym.

W drugiej edycji Programu Edukacja (EOG/21/K2/W/0009) Uniwersytet Warszawski otrzymał łączną kwotę dofinansowania 94 500,00 EUR. W ramach Programu będą realizowane mobilności studentów i pracowników do/z Państw-Darczyńców: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

W związku z powyższym, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza ogólnouniwersytecką kwalifikację do wyjazdu na studia częściowe na następujących Uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców:

Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) – wszystkie dziedziny
University of Bergen (Nowegia, N Bergen01) – Prawo

Wysokość stypendium 1200 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży 275 EUR.

Stypendium jest płatne w walucie PLN.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28 lutego 2022 r..

Solidarni z Ukrainą

23 lutego Senat UW podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem.

Uchwała nr 121 Senatu UW z 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i jej społeczeństwem
Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z Ukrainą, zmagającą się z autorytarną agresją. Nastąpiła eskalacja konfliktu – Federacja Rosyjska pogwałciła integralność terytorialną Ukrainy. W tym trudnym czasie Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z narodem ukraińskim, a zwłaszcza z osobami z Ukrainy, należącymi do społeczności naszej Uczelni. Polska historia uczy, jakim zagrożeniem dla pokoju jest imperializm. Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża nadzieję, że przyszłość przyniesie Ukrainie oraz światu pokój.

Doktorat honoris causa UW dla Olgi Tokarczuk

23 lutego 2022 o godzinie 11:00 odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Oldze Tokarczuk. Gratulujemy i  jesteśmy dumni, że noblistka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Całą uroczystość można obejrzeć na profilu uniwersyteckim na YouTube

 

Więcej Informacji na stronie UW

Komunikat rektora w sprawie trybu kształcenia w semestrze letnim

 

Publikujemy komunikat rektora UW w sprawie trybu kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.
Szanowni Państwo,

wobec zbliżającego się końca przerwy międzysemestralnej uprzejmie informuję, że zasadniczym trybem kształcenia w semestrze letnim będzie tryb stacjonarny. Jednocześnie zachowana zostanie możliwość realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym. Tym samym w zakresie kształcenia prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim sytuacja pozostaje niezmieniona względem kończącego się semestru zimowego. Nieustająco priorytetem Uniwersytetu Warszawskiego jest zapewnienie całej naszej społeczności bezpieczeństwa oraz dostępu do kształcenia na jak najwyższym poziomie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Rektor UW

ERASMUS + /konkursy

Informujemy, że zostały ogłoszone 2 konkursy Erasmus+ w ramach Programu KA107: STA/2021/2022 do Iranu i USA; STT/2021/2022 do Iranu.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

Termin składania list zgłoszeń do konkursu przez koordynatorów jednostek: 28.02.2022, godz. 14:00.

Link do programu Erasmus + KA107: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019