Informacja dot. dodatkowej kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w ramach Erasmus+

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia Erasmus (SMS).

Druga tura trwać będzie do 14.10.2022r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus i dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium.

Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ .

Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara lub p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 232 lub 55 24 068).

 

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.