Spotkanie Wigilijne w UCBS

19 grudnia w siedzibie naszej jednostki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział studenci kierunków MSOŚ i SD.

Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszeni goście mieli okazję spróbować tradycyjnych wigilijnych potraw, a także smakołyków z innych części Świata.

Dziękujemy pięknie wszystkim za przybycie. Cieszymy się ze mogliśmy w tak miły sposób spędzić ten przedświąteczny czas!

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!🎅🎅🎅

 

 

Propozycje 2 tematów prac magisterskich z Wydziału Fizyki

1 temat: Targeted communication strategy to raise user awareness on the pilot access offered within ATMO-ACCESS

(realizacja w j. polskim lub angielskim, znajomość j. polskiego nie jest wymagana, konieczna jest znajomość zaawansowana j. angielskiego) zatrudnienie na 1/2 etatu (grupa: pracownicy nienaukowi), 2000 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 stycznia 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 września 2023.

Promotor: Iwona Stachlewska i/lub Dominika Szczepanik (WF UW)

Opis
Based on the existing and new user community surveys, it will be identified how the communication to the users on the physical, remote and virtual pilot access offered within H20220 ATMO ACCESS project could be implemented in a more efficient ways. For this, mapping of the existing communication modalities already used by the three Research Infrastructures (ACTRIS, ICOS, IAGOS) will be done to identify the best strategies, proper means, and adequate tools for enhancing the pilot access visibility and proper advertising its attractiveness to the different user groups (e.g. scientists, private sector, monitoring authorities, finding agencies). Modalities to raise user awareness of the newly developed cross-RI services shall be proposed, including an evaluation and explanation on the added value of such integrated activities.

2 temat: Ocena optymalnych ścieżek przyszłej współpracy stacji monitoringu jakości powietrza z ośrodkami badawczymi w celu wzmocnienia potencjału i użyteczności monitoringu w m.st. Warszawie.

(realizacja w j. polskim lub angielskim, doskonała znajomość j. polskiego i j. angielskiego jest wymagana) zatrudnienie na 1/2 etatu (grupa: pracownicy nienaukowi), albo 2000 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 stycznia 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 września 2023 albo 2500 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 października 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 czerwca 2024

Promotor: Iwona Stachlewska (WF UW) + ew. drugi promotor z UCBŚ lub innego Wydziału

Opis
Zanieczyszczenie powietrza pozostaje największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia i wymaga ciągłych działań. Podejmowane są różne działania na szczeblu administracyjnym w celu rozwiązania tych problemów. Jednocześnie badania nad zanieczyszczeniem powietrza mogą pomóc w kształtowaniu polityki i ochronie zdrowia mieszkańców miast. Green Deal RI-URBANs projekt ma na celu oferowanie interoperacyjnych usług danych w celu sprostania wyzwaniom i potrzebom społecznym dotyczącym jakości powietrza w miastach i punktach przemysłowych. Łączy najnowocześniejszą naukę i technologię w celu unowocześnienia sieci monitorowania jakości powietrza (AQMN), zapewniając pomiar narażenia na najdrobniejsze cząstki i składniki pyłu atmosferycznego oraz szacowanie udziału źródeł, a także wydajną kurację, przechowywanie i udostępnianie danych. Wdrożenie tzw. RI-URBANs Pilots w wybranych miastach w Europie zademonstruje umiejętność integracji uzupełniających się systemów i metod pomiarowych, kontroli i zarządzania jakością danych z zastosowaniem zasad FAIR. Ostatecznym celem jest zapewnienie skalowania i trwałości oferowanych interoperacyjnych usług AQMNs-RI. Szczególnie cenna będzie możliwość oceny optymalnych ścieżek przyszłej współpracy stacji monitoringu jakości powietrza z ośrodkami badawczymi, takimi jak UW, w celu wzmocnienia potencjału i użyteczności monitoringu w m.st. Warszawie.

Uwaga: realizacja pracy dyplomowej połączona z zatrudnieniem

30 min for the climate – World Climate Day

Dear students,

Take part in an international symbolic action on World Climate Day!

At the same time, students all over the world will calculate their environmental footprint. You too can take part in this international mobilization!

How many planets would it take if everyone lived the same way as you?

Come and discover it in 30 minutes on December 8 at 2 p.m. (Brussels time).

To participate, connect to this link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkZTE1ZTItNGEyNC00ZWZkLWE1MDQtMTgzZWZjY2YwYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262e13b84-1960-4562-8c7f-72472951da8f%22%2c%22Oid%22%3a%22c4b20e36-c9c3-48eb-ad73-f72fbf443d3b%22%7d 

Not available on December 8? Calculate your environmental footprint now here: https://framaforms.org/ecological-footprint-world-climate-day-1669824819 

Mobilize for the planet and the climate!

 

ERASMUS + volunteer / internship projects for sea turtle conservation and rescue in Greece for 2023

Please see below 2023 volunteer/internship opportunities for sea turtle conservation and rescue in Greece.

ARCHELON, a nonprofit conservation organization active since 1983, runs a number of volunteer projects for the protection of sea turtles and their habitats in Greece every year. The projects are taking place in 8 locations which are the main sea turtle nesting beaches and feeding grounds in Greece as well as at ARCHELON’s Sea Turtle Rescue Centre, near Athens.

More than 500 volunteers from many countries across the globe participate in their projects every year, including about 30 field leaders. ARCHELON enters into internship agreements with 70 Universities and other educational establishments from all over the world every year.

For 2023 They are offering 9 project opportunities for full time volunteers as well as 8 project opportunities for field leaders and will welcome internships for both types of participation. Please find more information attached:

Flyer

Poster

Call for Volunteers

Project Brochure

 

Nabór współrealizatorów do ramowego projektu EIT Food- Youth Mission

EIT Food ogłosiło nabór  na współrealizatorów do programu EIT Food Youth Mission, na realizacje zadań zaplanowanych w latach 2023-2025.

Youth Mission to ramowy projekt konsorcjum mający na celu rozwijanie świadomości na temat zdrowego i zrównoważonego systemu żywności oraz dostarczenie dzieciom odpowiedniej wiedzy by mogły dokonywać wyborów żywieniowych promujących zrównoważony rozwój. W ramach Youth Mission prowadzone są również działania mające na celu przybliżenie uczniom szkół średnich możliwości rozwoju kariery w sektorze rolno-spożywczym.

W ramach naboru poszukiwani są chętni, którzy włączyliby się w działania projektowe w ramach trzech Work Packages:

  • WP 1: Programme Management (EIT Food jest Liderem zadania)
  • WP 2: Communication
  • WP 3: Implementation   ( Tematy: The relationship between food and health; How food is produced; Circular economy and sustainability principles; Healthy and sustainable eating patterns; Food sources.)

Szczegóły dotyczące planowanych działań w ramach poszczególnych Work Packages oraz wymagania na poszukiwanych współrealizatorów, jak i pozostałe informacje dotyczące naboru znaleźć można w Call Guidance. EIT Food poszukuje do realizacje projektu osoby, które mają m.in. doświadczenie we współpracy z dziećmi i młodzieżą.

Deadline na wysłanie zgłoszenia to 8 grudnia 2022 r.. Zgłoszenia w formacie PDF, przygotowane na wzorze,  należy wysłać na adres e-mial: youthmissioncontributors@eitfood.eu.

Przypominamy, że projekty EIT Food realizowane są w ramach środków pochodzących z programu Horyzont Europa i podlegają realizacji wg. zasad tego programu (kategorie kosztów itp.,). Nie jest wymagany wkład własny (co-funding).

Osoby, które zainteresowane są udziałem w realizacji projektu i przygotują zgłoszenie, proszone są o informacje dla p. Katarzyny Kotowskiej – Master Contact UW w EIT Food (katarzyna.kotowska@adm.uw.edu.pl).

Wszystkich zainteresowanych bieżącymi naborami i możliwościami projektowymi zapraszamy do śledzenia strony BWR UW (www.bwr.uw.edu.pl).

VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award

StenaZachęcamy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award.

Celem konkursu jest edukacja i promowanie wiedzy nt. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz aktywizacja firm i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym zakresie, a także promowanie rozwiązań przedstawionych przez studentów.

Stena Recycling upowszechnia wiedzę o korzyściach płynących z GOZ i wspiera transformację polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny, a konkurs tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami biznesu. Pokazuje, że ideę cyrkularną wdrażać mogą zarówno duże, międzynarodowe koncerny, średnie i małe przedsiębiorstwa, jak i startupy oraz organizacje pozarządowe. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku.

Konkurs ma trzy kategorie:.
– Pierwsza kategoria dedykowana jest studentom, którzy mają pomysł na to jak wdrożyć lub promować gospodarkę obiegu zamkniętego.
– Druga z nich to kategoria dla przedsiębiorców, którzy już wdrożyli działania gospodarki obiegu zamkniętego w swoich firmach.
– Trzecia kategoria skierowana jest do tych firm, które promują idee GOZ wśród pracowników, biznesu lub społeczeństwa.

Nagrodami dla zwycięskich studentów są: możliwość prezentacji pomysłu biznesowi, laptop oraz dofinansowanie do wybranego z przedstawionej oferty kursu biznesowego.

Więcej na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.stenarecycling.pl/scea

 

EKOinnowatorzy 2022 – ogólnopolski konkurs dla kół naukowych, studentów i doktorantów

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Zapraszamy Was do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej, konstrukcyjnej, organizacyjnej i popularyzatorskiej o charakterze proekologicznym.

Konkurs składa się z czterech etapów, które obejmują kolejno: przyjmowanie zgłoszeń, organizację cyklu warsztatów, organizację Uroczystej Gali Finałowej oraz wydanie pamiątkowego albumu.

Uroczysta Gala Finałowa, podczas której wyłonieni zostaną laureaci konkursu, odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) w Forest Hotel – nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym na Wzgórzu Zamkowym w krakowskich Przegorzałach (Kraków, ul. Jodłowa 13). Zdalne dołączenie do Gali Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom, co umożliwi połączenie w jednym czasie uczestników znajdujących się na miejscu i przed komputerami.

Kategorie konkursowe

W tegorocznej edycji wydarzenia zostały przewidziane następujące kategorie konkursowe:

  • EKOinnowacyjne Koło Naukowe
  • Student EKOinnowator
  • Doktorant EKOinnowator

Dodatkowo, Jury konkursowe przyzna wyróżnienia w kategoriach specjalnych:

– Innowacje ekologiczne
– Innowacje produktowe
– Innowacje społeczne
– Osiągnięcia naukowe
– Osiągnięcia organizacyjne

Harmonogram konkursu

01.10.2022 – 30.11.2022 Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz przesyłanie potwierdzeń rejestracji
23.11.2022 – 6.12.2022 Cykl warsztatów online
1.12.2022 Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do Gali Finałowe
8.12.2022 Uroczysta Gala Finałowa
15.12.2022 Wydanie pamiątkowego albumu

 

Nagrody
Na zwycięzców konkursu EKOinnowatorzy czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki. Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych (EKOinnowacyjne Koło Naukowe, Student EKOinnowator, Doktorant EKOinnowator), a także w pięciu kategoriach specjalnych. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie.

Strona konkursu:
www.ekoinnowatorzy.pl

Konkurs na dofinansowanie mobilności studentek i studentów UW

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości- Uczelnia Badawcza.

Inicjatywa ta ma na celu dofinasowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im wyjazdów do zagranicznych jednostek naukowych.

Więcej informacji na stronie

4EU+ Annual Meeting 2022

26 – 28 października 2022 miało miejsce doroczne spotkanie: 4EU+ Annual Meeting 2022- Sustainability – an ever closer alliance. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Kopenhaski.

Sojusz 4EU+ istnieje już od pięciu lat, a z roku na rok współpraca między uczelniami staje się coraz silniejsza i bardziej wiążąca. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był zrównoważony rozwój, wymieniono również doświadczenia z dotychczasowej współpracy, przedstawiono plany na przyszłość, a także odbyły się spotkania robocze poszczególnych Flagshipów.

W spotkani wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, wśród nich dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska

Więcej informacji na stronie: https://4euplus2022.eu/

oraz: https://www.uw.edu.pl/annual-meeting-4eu-w-kopenhadze/