Diagnoza Realizacji Odpowiedzialności Społecznej Uczelni- Raport

Niedawno został opublikowany raport z badań: Diagnoza Realizacji Odpowiedzialności Społecznej Uczelni autorstwa dr hab. Agaty Lulewicz-Sas, prof. SGH dr hab. Magdaleny Kozera-Kowalskiej, prof. UPP, dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH. Autorzy są członkami grupy roboczej funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczym ministra funduszy i polityki regionalnej. Wśród członków zespołu badawczego znajduje się również dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska.

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy”.A. Lulewicz-Sas, M. Kozera-Kowalska, P. Wachowiak, Diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2023.

Posted in Aktualności.