ERASMUS + volunteer / internship projects for sea turtle conservation and rescue in Greece for 2023

Please see below 2023 volunteer/internship opportunities for sea turtle conservation and rescue in Greece.

ARCHELON, a nonprofit conservation organization active since 1983, runs a number of volunteer projects for the protection of sea turtles and their habitats in Greece every year. The projects are taking place in 8 locations which are the main sea turtle nesting beaches and feeding grounds in Greece as well as at ARCHELON’s Sea Turtle Rescue Centre, near Athens.

More than 500 volunteers from many countries across the globe participate in their projects every year, including about 30 field leaders. ARCHELON enters into internship agreements with 70 Universities and other educational establishments from all over the world every year.

For 2023 They are offering 9 project opportunities for full time volunteers as well as 8 project opportunities for field leaders and will welcome internships for both types of participation. Please find more information attached:

Flyer

Poster

Call for Volunteers

Project Brochure

 

Program Edukacja – wyjazdy pracowników do Norwegii

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień

Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR

Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Szczegóły na:

stronie BWZ

Stronie Programu Edukacja

Oferta stypendialna – Tbilisi State University

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 1
Termin pobytu: semestr letni 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ: 4 listopada 2022 r.

Więcej informacji tutaj

Kursy online Sojuszu 4EU+

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2022/2023. Trwa rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Sorbońskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) uruchomi kursy online dla studentów 4EU+.

Zajęcia na Sorbonie
Oferta uczelni partnerskich będzie publikowana stopniowo, zgodnie z kalendarzami akademickimi poszczególnych instytucji. Jako pierwszy rejestrację na zajęcia otworzył Uniwersytet Sorboński. Do wyboru są cztery kursy:

  • Green Label I (w języku francuskim, dla studentów II roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do końca lipca;
  • Green Label II (w języku francuskim, dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do końca lipca;
  • Structural and Mechanistic Enzymology (w języku francuskim i angielskim, dla studentów II roku na studiach II stopnia) – rejestracja trwa do 10 września;
  • Strategic Management and Intrapreneurship (w języku angielskim, dla dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do 11 września.

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się na stronie 4EU+ 

Oferta pozostałych uczelni
Lista dostępnych zajęć na pozostałych uczelniach zostanie opublikowana w późniejszym terminie:

  • Uniwersytet w Mediolanie: pod koniec lipca;
  • Uniwersytet Karola: pod koniec sierpnia;
  • UW i Uniwersytet w Heidelbergu: na początku wrześni

Szczegółowe informacje o oferowanych kursach, procedurze rejestracji i adresach kontaktowych znajdują się na stronie 4EU+

Źródło: www.uw.edu.pl

Erasmus+, krótkoterminowe praktyki mieszane 2021/22 oraz 2022/23.

Na stronie internetowej BWZ opublikowano zasady krótkoterminowych praktyk mieszanych, które 16 maja br. zostały zatwierdzone przez właściwego Prorektora http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-krotkoterminowe-erasmus-2021-2022-oraz-2022-2023/

Krótkoterminowe praktyki mieszane to nowość w programie Erasmus+, w których część fizyczna mobilności trwać może od 5 do 30 dni i w przypadku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich musi być połączona z działaniami wirtualnymi.

Pytania i wątpliwości dot. krótkoterminowych praktyk mieszanych należy kierować na erasmusbwz@uw.edu.pl lub telefonicznie na numer tel. 22 55 24 068.

Program „Wspólne projekty badawcze” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Trwa nowy nabór do Programu „Wspólne projekty badawcze” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków w NAWA 30 czerwca 2022, godz.15.00

Nabór dotyczy wspólnych projektów badawczych pomiędzy

Polską a Francją

Polską a Niemcami

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim; Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA: Nabory 2022 – NAWA

Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub w pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celach szkoleniowych

Informujemy, że został ogłoszony konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych z projektu KA107/2019.

W związku z technicznymi problemami w uniwersytetach partnerskich fundusze na przyjazdy z Indonezji, Izraela i Nepalu zostały przekierowane na realizację wyjazdów z UW dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wyżej wymienionych krajów.

Do 25 maja 2022 r. nauczycieli akademickich i/lub pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą ubiegać się o stypendia niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2019.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie BWZ w zakładce: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/