Kursy online Sojuszu 4EU+

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2022/2023. Trwa rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Sorbońskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) uruchomi kursy online dla studentów 4EU+.

Zajęcia na Sorbonie
Oferta uczelni partnerskich będzie publikowana stopniowo, zgodnie z kalendarzami akademickimi poszczególnych instytucji. Jako pierwszy rejestrację na zajęcia otworzył Uniwersytet Sorboński. Do wyboru są cztery kursy:

  • Green Label I (w języku francuskim, dla studentów II roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do końca lipca;
  • Green Label II (w języku francuskim, dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do końca lipca;
  • Structural and Mechanistic Enzymology (w języku francuskim i angielskim, dla studentów II roku na studiach II stopnia) – rejestracja trwa do 10 września;
  • Strategic Management and Intrapreneurship (w języku angielskim, dla dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do 11 września.

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się na stronie 4EU+ 

Oferta pozostałych uczelni
Lista dostępnych zajęć na pozostałych uczelniach zostanie opublikowana w późniejszym terminie:

  • Uniwersytet w Mediolanie: pod koniec lipca;
  • Uniwersytet Karola: pod koniec sierpnia;
  • UW i Uniwersytet w Heidelbergu: na początku wrześni

Szczegółowe informacje o oferowanych kursach, procedurze rejestracji i adresach kontaktowych znajdują się na stronie 4EU+

Źródło: www.uw.edu.pl

Posted in Aktualności, Ofert praktyk, stażu, pracy.