Swiss European Mobility Programme na UW – 2023/24

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendium finansowanego przez Rząd szwajcarski w ramach Programu Swiss European Mobility (SEMP).

Kwalifikacja do wyjazdu na zagraniczne studia częściowe na uczelniach szwajcarskich odbywa się oddzielnie od Programu Erasmus.

Kwalifikacja studentów może się odbyć na podstawie uzgodnionej i zawartej umowy o współpracy bilateralnej z uczelniami szwajcarskimi w ramach Programu SEMP i powinna być zakończona do 21 marca 2023 r.

Szczegóły: http://bwz.uw.edu.pl/program-swiss-european-mobility-programme-semp/

Lista umów z uczelniami szwajcarskimi: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/01/Lista-umow-Szwajcaria-SEMP-2023_.pdf

Ogólne zasady kwalifikacji studentów/doktorantów do mobilności edukacyjnej w ramach Programu SEMP na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2023/2024.(załącznik)

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.