Powołanie Zespołu programowego kierunku „Ochrona Zwierząt”

Powołanie Zespołu programowego kierunku "Ochrona Zwierząt"

Dnia 4 września 2023 na mocy Zarządzenia KJD Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem- dr Aleksandra Jakubowskiego, powołany został Zespół programowy kierunku „Ochrona Zwierząt”.

Zespołowi powierzono zadanie opracowania, organizacji i programu studiów na kierunku „Ochrona Zwierząt” (II stopień studiów stacjonarnych), w tym uwzględnienie potrzeb interesariuszy zewnętrznych (otoczenia społeczno-gospodarczego).

W skład zespołu programowego kierunku „Ochrona Zwierząt” wchodzą:

1) prof. dr hab. Jerzy Axer – Dyrektor Kolegium Artes Liberales;
2) dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, prof. UW – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii;
3) dr hab. Magdalena Markowska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii;
4) dr Andrzej Bielecki – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji;
5) dr Aleksander Jakubowski – Dyrektor ds. kształcenia Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Członkowie:

6) prof. dr hab. Andrzej Elżanowski (Wydział Artes Liberales);
7) dr hab. Cezary Błaszczyk (Wydział Prawa i Administracji);
8) dr Krzysztof Kaleta (Wydział Prawa i Administracji);
9) dr Tomasz Królasik (Wydział Prawa i Administracji);
10) dr Anna Reinholz (Wydział Psychologii);
11) mgr Maria Januszczyk (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych);
12) mgr Karolina Kuszlewicz (Wydział Artes Liberales)

Interesariusze zewnętrzni – przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego:

13) Patrycja Stawiarz – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st.
Warszawy;
14) Monika Wilińska – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i
Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
15) r. pr. Angelika Kimbort – Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”;
16) Ewa Chodkiewicz – Dyrektor Działu Ochrony Przyrody WWF Polska;
17) Tomasz Argasiński – Fundacja Czarna Owca Pana Kota;
18) Agnieszka Gozdyra – dziennikarka.

Na przewodniczącego zespołu został wyznaczony dr hab. Cezary Błaszczyk (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzenie KJD nr 8/2023

obraz autorstwa freepik

Posted in Aktualności.