Rada programowa kierunku „Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska”

Dyrektor ds. kształcenia UCBS – dr Aleksander Jakubowski – z dniem 27 lipca 2023 r. utworzył Radę programową kierunku „Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska”. Rada będzie doradzała w sprawach organizacji i programu studiów na tym kierunku (I i II stopniu). W szczególności będzie stanowiła forum dyskusji nad reformą programu studiów MSOŚ. Na Przewodniczącą Rady powołana została dr Alicja Bobrowska, pełnomocnik ds. zmiany programu studiów „Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska”.

W skład Rady powołano przedstawicieli UCBS oraz wydziałów współtworzących Centrum, jak też dyrektora Ogrodu Botanicznego UW.

Członkowie Rady:
1) dr Alicja Bobrowska – kierownik studiów Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska w UCBS;
2) dr Aleksander Jakubowski – dyrektor ds. kształcenia UCBS;
3) dr Bożena Kicińska, prof. UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
4) dr hab. Renata Karkowska, prof. UW – Wydział Zarządzania;
5) prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii;
6) dr hab. Magdalena Markowska – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii;
7) dr Maximilian Piekut – Wydział Prawa i Administracji;
8) dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia – Wydział Geologii;
9) dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych;
10) dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. UW – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki;
11) prof. dr hab. Marcin Zych – dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarządzenie KJD nr 6

Zarządzenie KJD nr 7

Rada programowa kierunku „Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska”

Posted in Aktualności.