Warsztaty w GUS

24 kwietnia br. w Głównym Urzędzie Statystycznym, ekspertki z Departamentu Opracowań Statystycznych przeprowadziły warsztaty dla anglojęzycznych studentów z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytet Warszawski dot. funkcjonalności systemów bazodanowych służących do monitorowania zrównoważonego rozwoju.

Grupie studentów przewodniczyła dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska

źródło: https://www.linkedin.com/posts/glownyurzadstatystyczny_gus-ucbs-sdg-activity-7056631170003820544-LzxU?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Posted in Aktualności.