Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2020 roku

2 lipca, podczas posiedzenia online, Senat UW jednomyślnie przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2020 roku”. Zawiera ono najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, związane m.in. z działalnością naukową i dydaktyczną, współpracą międzynarodową i wymianą akademicką, relacjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym, finansami oraz inwestycjami. W sprawozdaniu uwzględnione zostały także informacje dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19.

Więcej informacji na: https://www.uw.edu.pl/sprawozdanie-rektora-z-dzialalnosci-uczelni-w-2020-roku/

[button url=”https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/sprawozdanie-jmr_2020_z-zalacznikami.pdf” target=”blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”3″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”icon: file-text” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”pełna treść sprawozdania w pdf”]Pobierz[/button]
Posted in Aktualności.