Oferta kursów online Uniwersytetu w Heidelbergu (Online Lectures in Biosciences)

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów online dla uczelni partnerskich, skierowanych do studentów kierunków przyrodniczych, przede wszystkim biologicznych (Online Lectures in Biosciences) przygotowanych przez uniwersytet w Heidelbergu w ramach sojuszu 4EU+. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona, a rekrutacja trwa do 2 kwietnia.

Ważna informacja: studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach jako „guest students”, nie przejdą procesu rekrutacji i nie otrzymają oficjalnego dokumentu, poświadczającego ich udział i zdobyte punkty ECTS – transcript of records. Po ukończeniu kursu studenci otrzymają natomiast certyfikat, przyznający punkty ECTS (2 ECTS za jeden przedmiot).

Więcej informacji poniżej:

Szkoła Wiosenna 4EU+ (online): The Making of EU Environmental Regulation: Processes, Actors, and Tools of Implementing the Climate Action Strategy of the European Green Deal

Do 20 marca trwa nabór studentów na szkołę wiosenną „The Making of EU Environmental Regulation: Processes, Actors, and Tools of Implementing the Climate Action Strategy of the European Green Deal”, która będzie realizowana online w trzech blokach zajęć, od 21 kwietnia do 14 maja.

Szkoła wiosenna realizowana jest w ramach wspólnego projektu edukacyjnego 4EU+ „Towards a European School of Environmental Economics & Policy”, koordynowanego przez wykładowców z Uniwersytetu w Heidelbergu.

Program szkoły wiosennej skierowany jest do studentów studiów magisterskich i doktorantów (kierunki: ekonomia, nauki polityczne i studia międzynarodowe, międzywydziałowe studia ochrony środowiska i inne pokrewne kierunki).

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim i będą prowadzone przez wykładowców z pięciu uczelni Sojuszu.

Wykładowcy: Søren Bøye Olsen (Uniwersytet Kopenhaski), Timo Goeschl (Uniwersytet w Heidelbergu), Vilém Novotný (Uniwersytet Karola w Pradze), Marzio Galeotti (Uniwersytet Mediolański), Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski).

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – dla studentów i doktorantów z UW przewidziano 6 miejsc. Zainteresowani studenci i doktoranci proszeni są o przesłanie, do 20 marca, na adres

springschool@wne.uw.edu.pl, listu motywacyjnego, wykazu ocen oraz dodatkowych informacji wskazujących na zainteresowanie tematem Szkoły (np. informacje o udziale w konferencjach studenckich i naukowych, publikacjach, itp.).

Za udział w szkole wiosennej studenci mogą otrzymać 6 punktów ECTS.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Oferta płatnego stażu

Informujemy o możliwości odbycia płatnego stażu w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON. Szczegóły poniżej.

Kliknij aby powiększyć

Do CV prosimy o dołączenie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).