Kursy online Sojuszu 4EU+

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2022/2023. Trwa rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Sorbońskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) uruchomi kursy online dla studentów 4EU+.

Zajęcia na Sorbonie
Oferta uczelni partnerskich będzie publikowana stopniowo, zgodnie z kalendarzami akademickimi poszczególnych instytucji. Jako pierwszy rejestrację na zajęcia otworzył Uniwersytet Sorboński. Do wyboru są cztery kursy:

 • Green Label I (w języku francuskim, dla studentów II roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do końca lipca;
 • Green Label II (w języku francuskim, dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do końca lipca;
 • Structural and Mechanistic Enzymology (w języku francuskim i angielskim, dla studentów II roku na studiach II stopnia) – rejestracja trwa do 10 września;
 • Strategic Management and Intrapreneurship (w języku angielskim, dla dla studentów III roku na studiach I stopnia) – rejestracja trwa do 11 września.

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się na stronie 4EU+ 

Oferta pozostałych uczelni
Lista dostępnych zajęć na pozostałych uczelniach zostanie opublikowana w późniejszym terminie:

 • Uniwersytet w Mediolanie: pod koniec lipca;
 • Uniwersytet Karola: pod koniec sierpnia;
 • UW i Uniwersytet w Heidelbergu: na początku wrześni

Szczegółowe informacje o oferowanych kursach, procedurze rejestracji i adresach kontaktowych znajdują się na stronie 4EU+

Źródło: www.uw.edu.pl

Erasmus+, krótkoterminowe praktyki mieszane 2021/22 oraz 2022/23.

Na stronie internetowej BWZ opublikowano zasady krótkoterminowych praktyk mieszanych, które 16 maja br. zostały zatwierdzone przez właściwego Prorektora http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-krotkoterminowe-erasmus-2021-2022-oraz-2022-2023/

Krótkoterminowe praktyki mieszane to nowość w programie Erasmus+, w których część fizyczna mobilności trwać może od 5 do 30 dni i w przypadku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich musi być połączona z działaniami wirtualnymi.

Pytania i wątpliwości dot. krótkoterminowych praktyk mieszanych należy kierować na erasmusbwz@uw.edu.pl lub telefonicznie na numer tel. 22 55 24 068.

Program „Wspólne projekty badawcze” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Trwa nowy nabór do Programu „Wspólne projekty badawcze” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków w NAWA 30 czerwca 2022, godz.15.00

Nabór dotyczy wspólnych projektów badawczych pomiędzy

Polską a Francją

Polską a Niemcami

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim; Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA: Nabory 2022 – NAWA

Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub w pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celach szkoleniowych

Informujemy, że został ogłoszony konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych z projektu KA107/2019.

W związku z technicznymi problemami w uniwersytetach partnerskich fundusze na przyjazdy z Indonezji, Izraela i Nepalu zostały przekierowane na realizację wyjazdów z UW dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wyżej wymienionych krajów.

Do 25 maja 2022 r. nauczycieli akademickich i/lub pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą ubiegać się o stypendia niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2019.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie BWZ w zakładce: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

BOŚ- płatne praktyki: „Buduj z nami lepszy klimat”.

Bank Ochrony Środowiska zaprasza studentów do nowego, wakacyjnego projektu płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

 

Oferta zawiera:

 • zdobycie cennego doświadczenia z kapitalnym efektem
 • płatne 3-miesięczne praktyki (od lipca do września w Centrali BOŚ Banku w Warszawie)
 • hybrydowy i elastyczny wymiar pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • wsparcie Mentora i współpracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju i realizacji różnorodnych projektów
 • pracę w otwartej atmosferze w zgranym zespole ludzi, którzy tworzą dobry klimat
 • onboarding i pakiety startowe

Poszukiwani są studenci:

 • 4. i 5. roku (IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów uzupełniających magisterskich)
 • otwartych na ambitne zadania
 • chętnych do rozwijania swojego potencjału zawodowego
 • komunikatywnych i z inicjatywą

Praktyki to idealny start Twojej kariery zawodowej. Jeśli chcesz zdobywać wiedzę w obszarze:

 • Zarządczym
 • Biznesowym
 • Finansów i Operacji
 • Ryzyka
 • Ekologii i Klimatu

Aplikować można na: https://www.pracuj.pl/praca/praktykantka-praktykant-warszawa,oferta,1001751705?sort=3&s=e6fcbb42

Oferta stypendialna – Tbilisi State University

Przedstawiamy ogłoszenie konkursowe dot. wyjazdu do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.

 

 

http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ: 24 kwietnia 2022 r.

Strona uczelni