Akademia Europejskiego Kongresu Finansowego 2024

Zachęcamy wszystkich nauczycieli akademickich do włączenie się w tworzenie tegorocznej Akademii EKF poprzez zarekomendowanie do jej grona wyróżniających się osób objętych opieką dydaktyczną i naukową.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych forów dyskusyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, poświęcone tematyce kształtowania sektora i wspierania stabilności systemu finansowego oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski i Europy, skupiające ekspertów ze świata biznesu, nauki oraz administracji publicznej. W Kongresie co roku licznie uczestniczą również młodzi przedstawiciele społeczności akademickiej, którzy tworzą grono Akademii EKF.

Akademia EKF jest projektem zainicjowanym w 2014 roku przez organizatorów EKF skierowanym do zdolnych i wyróżniających się swą aktywnością studentów i młodych absolwentów, zainteresowanych zarówno naukowo jaki i zawodowo realizowaniem swych talentów i ambicji w różnorodnych obszarach związanych z branżą finansową oraz rozwojem gospodarczym.

Kiedy odbywa się EKF oraz jak zorganizowana jest Akademia EKF?
Akademia EKF towarzyszyć będzie w tym roku czternastej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, w dniach 10-12 czerwca 2024 w Sopocie, a prowadzona rekrutacja Członków Akademii EKF 2024 składać się będzie z dwóch etapów:

I etap z terminem do 13 lutego 2024:
Przekazanie rekomendacji dla studenta przez nauczyciela akademickiego (wykładowcę/promotora pracy dyplomowej/opiekuna naukowego). Prosimy o rekomendowanie do tegorocznego projektu nie więcej niż trzech studentów.

II etap z terminem do 3 marca 2024:
Wykonanie przez studenta zadań wymaganych przez organizatorów Akademii EKF w procesie rekrutacji tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz napisanie eseju konkursowego na jeden z czterech tematów konkursowych:

  • Unia Europejska za 20 lat. Jak zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej?
  • Edukacja w erze sztucznej inteligencji: jak zmodernizować system nauczania by wykorzystać możliwości AI w budowaniu kompetencji przyszłości?
  • Zielona transformacja to inwestycja w lepszą przyszłość. Jakie szanse i wyzwania stoją przed instytucjami finansowymi w procesie tej transformacji?
  • 15 października 2023 – gospodarcza rewolucja czy korekta kursu? Jakich zmian trzeba by dokonać w Polsce by dogonić najbogatsze gospodarki świata?

Kto może wziąć udział w projekcie?

O udział w projekcie Akademii EKF ubiegać się mogą studenci studiów licencjackich (z wyjątkiem pierwszego roku studiów), magisterskich oraz doktoranckich, którzy nie przekroczyli wieku 28 lat. Możliwe jest także rekomendowanie młodych absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku 2022, jednak przy zachowaniu wymienionego wyżej kryterium wiekowego.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do projektu zostanie wyłonionych dziewięćdziesięciu, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenie do udziału w XIV Europejskim Kongresie Finansowym. Ponadto zostaną przygotowane dla członków Akademii EKF dedykowane wydarzenia towarzyszące Kongresowi. Studenci będą aktywnie włączani w debaty Kongresowe, uczestnicząc m.in. w eksperckich debatach okrągłego stołu, czy debacie oksfordzkiej. Będą mieli też okazję do licznych, bezpośrednich spotkań z Gośćmi Specjalnymi EKF, liderami biznesu i świata finansów.

Jak zarekomendować studentów w pierwszym etapie rekrutacji?
Poniżej znajduje się formularz, za pomocą którego można rekomendować studentów do udziału w projekcie. Wypełniony formularz lub formularze o nazwie w formacie „Nazwisko_Imię studenta”, prosimy odesłać do dnia 13 lutego 2024 na adres email: akademia.efc@efcongress.com

W przypadku braku możliwości zarekomendowania studentów w tym roku, można przekazać tę informację innemu pracownikowi naukowemu Państwa Uczelni. Studenci przyjęci do grona członków Akademii EKF, będą w trakcie projektu prezentowani jako rekomendowani indywidualnie przez swych nauczycieli akademickich.

Organizacja drugiego etapu rekrutacji oraz publikacja książkowa
Rekomendowani studenci otrzymają szczegóły dotyczące drugiego etapu w dniach 16-19 lutego. Napisane przez studentów eseje są podstawowym elementem rekrutacji i będą recenzowane przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów wskazanych przez organizatora, a następnie zostaną ocenione przez specjalne eksperckie Jury, któremu przewodniczy Małgorzata O’Shaughnessy, wieloletnia szefowa Visa w Polsce i CEE.

30 najlepszych tekstów zostanie opublikowane w książce pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?”, a ich autorzy wezmą udział w konkursie na najciekawszy esej Akademii EKF. Książka wydana zostanie przez Wydawnictwo Centrum Myśli Strategicznych znajdujące się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I.

Kontakt z organizatorem oraz szczegółowe informacje o projekcie
Szczegółowe informacje o poprzednich dziesięciu edycjach Akademii EKF, planach na tegoroczne spotkanie oraz dane kontaktowe organizatora dostępne są na stronie internetowej projektu.

Formularz rekomendacyjny

Posted in Aktualności.