Światowy Dzień Ochrony Środowiska 2023

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Konferencja Sztokholmska doprowadziła do ustanowienia programu ONZ dedykowanego środowisku naturalnemu człowieka, określanego jako Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment).

Tegorocznym hasłem obchodów jest Go Wild for Life („Bądź dziki – dla życia”), a tematyka koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt, padających coraz częściej łupem kłusowników.

Pamiętajmy: ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego z nas!

 

Posted in Aktualności.