Kurs online-Protocol, Reviewing, Ownership and Publishing in Experimental Research (PROPER), 6-9 grudnia 2021 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie online, organizowanym przez Uniwersytet Karola w Pradze (w załączeniu i poniżej) w ramach projektu NAWA „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), koordynowanego przez UW. Partnerami są 4 uczelnie 4EU+. 

Tytuł: Protocol, Reviewing, Ownership and Publishing in Experimental Research (PROPER) Termin zajęć online: 6-9 grudnia 2021 

Język instrukcji: angielski

Odbiorcy: studenci nauk medycznych i przyrodniczych

Kandydaci proszeni są o przesłanie swoich zgłoszeń (imię, nazwisko, adres e-mailowy, uczelnia) do dnia 3 grudnia 2021 do godz. 12:00 CET na adres: martin.hammerbauer@ruk.cuni.cz

Więcej informacji tutaj

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.