MSOŚ- Rekrutacja

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za bardzo duże zainteresowanie i udział w rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska.

Zapraszamy kandydatów zakwalifikowanych na studia do składania w Sekretariacie ds. studenckich UCBS wymaganych dokumentów.

http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Składanie dokumentów odbywa się w dniach 20-22 lipca 2021 r do godzin 15:00.

Posted in Komunikaty dla studentów.