Funkcjonowanie UW od 1 lipca

Publikujemy zarządzenie rektora UW z 18 czerwca dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego od 1 lipca 2021 roku.

[box title=”Zarządzenie nr 98 rektora UW z 18 czerwca 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:” style=”default” box_color=”#B1B3B6″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]
  • Od 1 lipca 2021 r. Uniwersytet Warszawski funkcjonuje na zasadach ogólnych, czyli stacjonarnie. Ze względu jednak na trwanie na obszarze Polski stanu epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania wprowadzono pewne wyjątki od wskazanej zasady, w myśl których w uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca zdalna, jak również zdalne posiedzenia poszczególnych gremiów na UW.
  • Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Na terenie Uniwersytetu Warszawskiego nie mogą przebywać osoby: zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla COVID-19, a także członkowie społeczności UW, którzy mieszkają z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub mającymi objawy charakterystyczne dla tej choroby.
  • W zakresie wydarzeń publicznych wskazano, że za wcześniejszą zgodą właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza, na Uniwersytecie Warszawskim mogą odbywać się: publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, zgromadzenia i uroczystości. W tym: konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia.
  • Zmiany dotyczą również działania i udostępniania zbiorów stacjonarnie przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz pozostałe biblioteki funkcjonujące na UW. Możliwe jest jednak częściowe udostępnianie zbiorów w trybie bezobsługowym. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie działa i udostępnia zbiory na zasadach ogólnych, w tym w soboty i niedziele[/box]

Pełna treść zarządzenia

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.